Chemia Farmaceutyczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Pharmaceutical chemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki farmaceutyczne MSc
(London Metropolitan University)
91% 0% 0% £17600 78 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 1% 10% - 84 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne (podstawa) BSc (Hons)
(Kingston University)
78% 10% 5% - 86 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia farmaceutyczna z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
90% 10% 11% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia farmaceutyczna z rokiem w przemyśle/badaniach BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
90% 10% 11% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne BSc (Hons)
(University of East London)
- 10% 15% £14160 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia farmaceutyczna BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
82% 0% 10% - 149 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne (4 lata FT) MPharmSci
(Kingston University)
62% 1% 6% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne z regulacjami prawnymi BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 0% 6% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia farmaceutyczna z rocznym pobytem za granicą Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
90% 10% 11% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne z zagadnieniami regulacyjnymi (z rokiem Sandwich) BSc (Hons)
(Kingston University)
69% 0% 0% - 88 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 1% 6% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia farmaceutyczna Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
90% 10% 11% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia farmaceutyczna BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - 30% £15100 100 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia farmaceutyczna z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne (w tym rok założycielski) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £16000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne MSc
(Kingston University)
- - - £15400 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne z naukami o zarządzaniu MSc
(Kingston University)
- - - £15800 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne i systemy dostarczania leków MSc
(London Metropolitan University)
- - - £16500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kliniczny rozwój leków PgDip
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
72 Chemia Farmaceutyczna Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Chemia Farmaceutyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Chemia Farmaceutyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Chemia Farmaceutyczna

 • chemia medyczna
 • farmakologia
 • toksykologia

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Chemia Farmaceutyczna

 • uzdolnienia w zakresie syntetycznej chemii organicznej
 • Zainteresowanie i motywacja do procesu odkrywania leków
 • Zdolność do bezpiecznego i dokładnego projektowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i pisania raportów
 • umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • zdolność do planowania i zarządzania własną pracą
 • cierpliwość i odporność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności informatyczne
 • Skuteczne umiejętności zarządzania projektami

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Chemia Farmaceutyczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Chemia Farmaceutyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Chemia Farmaceutyczna w Northumbria University

40% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
30% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Opiekuńcze usługi osobiste

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Chemia Farmaceutyczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.