Chemia Farmaceutyczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Pharmaceutical chemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki farmaceutyczne (w tym rok założycielski) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
90% 20% 20% £3894 69 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne (fundacja) BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia Farmaceutyczna BSc (Hons)
(Middlesex University)
71% - 0% £14000 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne BSc (Hons)
(University of East London)
100% - 0% £13740 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia Farmaceutyczna BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
90% 5% 5% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne (z rokiem założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
100% - 0% £13740 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne (4-letnie FT) MPharmSci
(Kingston University)
62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne z regulacjami prawnymi BSc (Hons)
(Kingston University)
69% 5% 15% - 82 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne z regulacją (z rokiem Sandwich) BSc (Hons)
(Kingston University)
69% 5% 15% - 82 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne MSc
(London Metropolitan University)
69% 5% 15% £13200 82 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne i systemy dostarczania leków MSc
(London Metropolitan University)
69% 5% 15% £13750 82 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki farmaceutyczne FdSc
(University of Greenwich)
69% 5% 15% - 82 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kliniczny rozwój leków MSc
(Queen Mary University of London)
69% 5% 15% - 82 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Chemia Farmaceutyczna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
88 Chemia Farmaceutyczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Chemia Farmaceutyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Chemia Farmaceutyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Chemia Farmaceutyczna

 • chemia medyczna
 • farmakologia
 • toksykologia

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Chemia Farmaceutyczna

 • uzdolnienia w zakresie syntetycznej chemii organicznej
 • Zainteresowanie i motywacja do procesu odkrywania leków
 • Zdolność do bezpiecznego i dokładnego projektowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i pisania raportów
 • umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • zdolność do planowania i zarządzania własną pracą
 • cierpliwość i odporność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności informatyczne
 • Skuteczne umiejętności zarządzania projektami

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Chemia Farmaceutyczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Chemia Farmaceutyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Chemia Farmaceutyczna w Imperial College of Science

30% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
20% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody administracyjne
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5%
5% Specjaliści od mediów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Chemia Farmaceutyczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Nauki farmaceutyczne - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 10 respondentów.