Chemia lecznicza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Medicinal chemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Chemia z chemią medyczną Msci (Hons)
(Imperial College of Science)
80% 10% 0% £41650 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia z chemią medyczną i rok w przemyśle Msci (Hons)
(Imperial College of Science)
88% 10% 0% £41650 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia z chemią medyczną z praktyką zawodową MChem MChem
(Kingston University)
69% 0% 0% - 88 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia z chemią medyczną MChem MChem
(Kingston University)
69% 0% 0% - 88 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
67 Chemia lecznicza Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Conversations in Careers -Yasmin Surani, BBSRC PhD Candidate in Medicinal Chemistry and Microbiology
  1/2
 • David Nichols: The difference between chemistry and medicinal chemistry or pharmocoloy
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Chemia lecznicza

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Chemia lecznicza, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Chemia lecznicza

 • Projektowanie i wykonywanie eksperymentów
 • Zdolność do oczyszczania i identyfikacji produktów i związków chemicznych
 • analiza danych i modelowanie matematyczne
 • Opracowywanie modeli i symulacji naukowych.
 • Zdolność do prowadzenia badań i bycia na bieżąco z postępem w branży
 • Zdolność do wykorzystania kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia
 • Skuteczna komunikacja międzyfunkcyjna
 • Zarządzanie projektem i czasem

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Chemia lecznicza wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Chemia lecznicza (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Chemia lecznicza w Northumbria University

40% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
30% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Opiekuńcze usługi osobiste

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Chemia lecznicza. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.