Chemia lecznicza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Medicinal chemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Imperial College of Science 80% 0% 0% £36200 206 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 0% 2% £36200 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 88% 0% 2% - 189 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
53 Chemia lecznicza Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Tobias Thaler, Lab Head in medicinal chemistry at Bayer
  1/2
 • Chemistry Career Profile - Medicinal Chemist (GSK)
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Chemia lecznicza

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Chemia lecznicza, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Chemia lecznicza

 • Projektowanie i wykonywanie eksperymentów
 • Zdolność do oczyszczania i identyfikacji produktów i związków chemicznych
 • analiza danych i modelowanie matematyczne
 • Opracowywanie modeli i symulacji naukowych.
 • Zdolność do prowadzenia badań i bycia na bieżąco z postępem w branży
 • Zdolność do wykorzystania kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia
 • Skuteczna komunikacja międzyfunkcyjna
 • Zarządzanie projektem i czasem

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Chemia lecznicza wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Chemia lecznicza (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Chemia lecznicza w Imperial College of Science

30% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
20% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody administracyjne
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5%
5% Specjaliści od mediów

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Chemia lecznicza.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Chemia z Chemią Leków z Praktyką Zawodową MChem - MChem na Kingston University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 88 na 100 punktów wśród 68 respondentów.