Paramedyk Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Paramedic science)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
St George's, University of London 77% 0% 7% - 144 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 71% 0% 6% - 122 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 71% 0% 6% - 122 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
55 Paramedyk Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Career advice on becoming a paramedic
  1/2
 • A career as a paramedic
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Paramedyk

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Paramedyk, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Paramedyk

 • Paramedycyna w stanie krytycznym
 • Paramedycyna rozszerzonej opieki
 • Ratownictwo w przypadku katastrof i nagłych wypadków

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Paramedyk

 • Podejmowanie decyzji
 • Zdolność do pracy pod presją czasu
 • Odporność
 • wytrwałość
 • umiejętności techniczne
 • współczucie i empatia
 • Umiejętności komunikacyjne
 • dobra kondycja fizyczna
 • umiejętności nawigacyjne i prowadzenia pojazdów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Paramedyk wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Paramedyk (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Paramedyk w City University London

85% Profesjonaliści w dziedzinie terapii
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Paramedyk.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Paramedyk BSc - BSc (Hons) na St George's, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 77 na 100 punktów wśród 49 respondentów.