Praktyka oddziału operacyjnego Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Operating department practice)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
London South Bank University 90% 5% 0% - 110 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London South Bank University 90% 5% 0% - 110 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 90% 0% 5% - 162 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Working as an operating department practitioner
  1/2
 • A day in the life of an operating department practitioner
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Praktyka oddziału operacyjnego

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Praktyka oddziału operacyjnego, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Praktyka oddziału operacyjnego

 • współczująca natura
 • zdolność do dobrej pracy w zespole
 • Zdolność do pracy w wysoce technicznym obszarze
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności organizacyjne
 • Zdolność koncentracji przez długi okres czasu
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Przemyślane podejście do pracy
 • zdolności adaptacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Praktyka oddziału operacyjnego wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Praktyka oddziału operacyjnego (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Praktyka oddziału operacyjnego w London South Bank University

65% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
20% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Praktyka oddziału operacyjnego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Praktyka Wydziału Operacyjnego - BSc (Hons) na London South Bank University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 90 na 100 punktów wśród 10 respondentów.