Muzealnictwo Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Museum studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kultury muzealne i kuratorstwo MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kultury muzealne z zarządzaniem kolekcjami MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £16380 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kultury muzealne MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £16380 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad muzeami i galeriami MA
(Kingston University)
- - - £9680 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Muzea, galerie i kultura współczesna MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i praktyka muzealna MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Muzea i Galerie Przedsiębiorczość PgCert
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
47 Muzealnictwo Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • WHY I CHOSE MUSEUM STUDIES: THE HANDS-ON EXPERIENCE
    1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Muzealnictwo

  • Zainteresowanie i znajomość historii
  • przywiązywanie wagi do szczegółów
  • umiejętność dobrej współpracy z innymi
  • Elastyczność
  • zdolność do podejmowania inicjatywy
  • umiejętności komunikacji werbalnej
  • przywództwo

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.