Muzealnictwo Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Museum studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kultury muzealne z kuratorstwem MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kultury muzealne z zarządzaniem kolekcjami MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kultury muzealne MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad muzeami i galeriami MA
(Kingston University)
- - - £18700 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
31 Muzealnictwo Kursy w Wielkiej Brytanii.
  • IS A CAREER IN MUSEUMS FOR YOU? MUSEUM STUDIES AND THE GLOBAL MUSEUM |SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Muzealnictwo

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Muzealnictwo, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Muzealnictwo

  • Zainteresowanie i znajomość historii
  • przywiązywanie wagi do szczegółów
  • umiejętność dobrej współpracy z innymi
  • Elastyczność
  • zdolność do podejmowania inicjatywy
  • umiejętności komunikacji werbalnej
  • przywództwo

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Muzealnictwo wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Muzealnictwo (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Muzealnictwo w East Sussex College

15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
15% Zawody sekretarskie i pokrewne
15% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści do spraw opieki społecznej
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Muzealnictwo. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.