Zarządzanie informacjami Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Information management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of West London 75% 15% 5% £13250 120 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 96% 13% 3% £13250 107 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 77% 5% 3% £31200 192 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 96% 13% 3% £13250 107 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
30 Zarządzanie informacjami Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Majoring in Management Information Systems
  1/3
 • MSc Engineering Business Management and MSc Innovation and Technology Management
  2/3
 • Careers in IT - Information Technology Management
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie informacjami

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie informacjami, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Zarządzanie informacjami

 • Programowanie baz danych
 • Rozwijanie stron internetowych
 • programowanie oprogramowania
 • Administrowanie siecią i systemami komputerowymi
 • Analiza systemów komputerowych
 • Architektura sieci
 • Nauka komputerowa

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie informacjami

 • zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności techniczne
 • Zdolność do pracy pod presją czasu
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • umiejętności kierownicze i przywódcze

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie informacjami wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie informacjami (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie informacjami w University College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Zarządzanie informacjami.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie Technologiami Informatycznymi dla Biznesu (ITMB) z Fundamentem - BSc (Hons) na University of West London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 96 na 100 punktów wśród 109 respondentów.