Studia kuratorskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Curatorial studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kultura, Krytyka i Kuratorstwo BA (Hons)
(University of the Arts London)
48% - 6% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kuratorowanie BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
52% - 10% - 133 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kuratorowanie współczesnego designu MA
(Kingston University)
52% - 10% £10010 133 Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kultywowanie kultur MA
(SOAS, University of London)
52% - 10% £11700 133 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kultury muzealne i kuratorstwo MA
(Birkbeck, University of London)
52% - 10% £8190 133 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Historia sztuki z kuratorstwem MA
(Birkbeck, University of London)
52% - 10% £16380 133 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Programowanie i kuratorowanie filmów MA
(Birkbeck, University of London)
52% - 10% £8190 133 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Film i Media Ekranowe z Programowaniem i Kuratorstwem Filmowym MA
(Birkbeck, University of London)
52% - 10% £8190 133 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kuratorstwo i zarządzanie kolekcjami PgCert
(Birkbeck, University of London)
52% - 10% £5460 133 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Historia Sztuki z Kuratorstwem z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
42 Studia kuratorskie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • I Want Your Job // ART CURATOR, MEDIA and EDUCATOR at the NGV
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia kuratorskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia kuratorskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia kuratorskie

  • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej
  • umiejętność organizowania, prezentowania i przekazywania wiadomości za pomocą projektów
  • zarządzanie projektami i umiejętności organizacyjne
  • Wiedza na temat pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne
  • znajomość pracy z muzealnymi bazami danych i zagadnień informatycznych
  • Praca zespołowa
  • umiejętności badawcze i informatyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia kuratorskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia kuratorskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia kuratorskie w University College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia kuratorskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Kuratorowanie - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 52 na 100 punktów wśród 65 respondentów.