Informatyka multimedialna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Multimedia computing science)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Informatyka (media cyfrowe i gry) z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
63% 6% 9% £19330 £21260 135 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka (media cyfrowe i gry) BSc (Hons)
(Brunel University)
63% 6% 10% £19330 £21260 141 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe BA (Hons)
(University of Westminster)
90% 0% 9% £15400 125 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe BA (Hons)
(University of Roehampton)
72% 15% 5% £15000 102 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe i kultura BA (Hons)
(King's College London)
66% 0% 6% - 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologia mediów cyfrowych (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
84% 3% 12% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologia mediów cyfrowych (w tym Sandwich Year) BSc (Hons)
(Kingston University)
84% 3% 12% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologia mediów cyfrowych BSc (Hons)
(Kingston University)
84% 3% 0% - 121 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe MA
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie mediami cyfrowymi MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie mediów cyfrowych MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Multimedialne dziennikarstwo sportowe z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja w promocji mody i media cyfrowe MA
(Istituto Marangoni)
- - - £32400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe (stopień rozszerzony) BA (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Multimedialne dziennikarstwo sportowe BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kultura mediów cyfrowych MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Media cyfrowe (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dziennikarstwo multimedialne (drukowane i internetowe) MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Dziennikarstwo multimedialne (transmisja) MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Media cyfrowe MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
157 Informatyka multimedialna Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Informatyka multimedialna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Informatyka multimedialna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Informatyka multimedialna

  • zamiłowanie do matematyki
  • Zdolność logicznego myślenia
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • Zainteresowanie rozumieniem związków
  • Umiejętności w zakresie obsługi komputera i technologii
  • umiejętności komunikacyjne
  • otwartość
  • Zdolność przewidywania i diagnozowania problemów
  • Systematyczne podejście do pracy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Informatyka multimedialna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Informatyka multimedialna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Informatyka multimedialna w Anglia Ruskin University

75% Opiekuńcze usługi osobiste
15% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Zawody administracyjne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Informatyka multimedialna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.