Sieci komputerowe Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Computer networks)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Sieci komputerowe BSc (Hons)
(Middlesex University)
73% 5% 10% £14000 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sieci komputerowe z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(Middlesex University)
73% 5% 10% £14000 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo (w tym rok założenia) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
77% - 26% £15576 78 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sieci Komputerowe i Cyberbezpieczeństwo BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
77% - 26% £3894 78 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Sieci i komunikacja danych MSc
(Kingston University)
77% - 26% £8745 78 Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Bezpieczeństwo sieci komputerowych i infrastruktury BEng (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo z doświadczeniem zawodowym MSc
(London Metropolitan University)
- - - £1875 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Sieci komputerowe i projektowanie sieci MSc
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sieci i Teleinformatyka z nauką o zarządzaniu MSc
(Kingston University)
- - - £15900 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych i Infrastruktury (w tym rok założycielski) BEng (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £3894 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Informatyka (Inżynieria sieciowa) MSc
(University of Greenwich)
- - - £14500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
71 Sieci komputerowe Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Network Engineer | Job Profile | Roles Responsibilities | Qualifications | Skills
  1/3
 • Senior Network Engineer Salary Interview Job Description Career
  2/3
 • Don’t become a Network Engineer until you watch this video
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Sieci komputerowe

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Sieci komputerowe, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Sieci komputerowe

 • bezpieczeństwo sieci
 • Automatyzacja, integracja i interoperacyjność sieci
 • ujednolicona komunikacja
 • Widoczność sieci

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Sieci komputerowe

 • umiejętności analityczne
 • Umiejętności obsługi komputera
 • umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności specjalistyczne
 • Umiejętności badawcze
 • Umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności interpersonalne
 • rozwiązywanie problemów
 • wielozadaniowość

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Sieci komputerowe wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Sieci komputerowe (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Sieci komputerowe w Brunel University

57% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
15% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
4% Zawody związane ze sprzedażą
4% Zawody artystyczne, literackie i medialne
4% Specjaliści do spraw finansów
4% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
2% Zawody podstawowe
2% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
1% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
0% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Sieci komputerowe. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo (w tym rok założenia) - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 77 na 100 punktów wśród 15 respondentów.