Sieci komputerowe Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Computer networks)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Middlesex University 67% 13% 8% £14000 107 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 67% 13% 8% £8745 107 Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University 88% 5% 20% £15576 54 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 88% 5% 20% £14000 54 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 67% 13% 8% £14000 107 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 67% 13% 8% £15900 107 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 88% 5% 20% £3894 54 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Greenwich 88% 5% 20% £14500 54 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 71% - 10% £15576 82 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 71% - 10% £3894 82 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University 71% - 10% £1875 82 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
71 Sieci komputerowe Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • 5 Reasons You Shouldn't Become a Network Engineer | CCNA | Information Technology
  1/3
 • Bachelor of Computer Networking - High Paying Jobs
  2/3
 • Will Network Engineers still have jobs? Or will Software Developers replace Network Engineers?
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Sieci komputerowe

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Sieci komputerowe, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Sieci komputerowe

 • bezpieczeństwo sieci
 • Automatyzacja, integracja i interoperacyjność sieci
 • ujednolicona komunikacja
 • Widoczność sieci

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Sieci komputerowe

 • umiejętności analityczne
 • Umiejętności obsługi komputera
 • umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności specjalistyczne
 • Umiejętności badawcze
 • Umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności interpersonalne
 • rozwiązywanie problemów
 • wielozadaniowość

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Sieci komputerowe wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Sieci komputerowe (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Sieci komputerowe w Brunel University

63% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
7% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody podstawowe
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
4% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
4% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
2% Zawody wykwalifikowane
2% Zawody związane ze sprzedażą
2% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
1% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Sieci komputerowe.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Informatyka (Inżynieria sieciowa) - MSc na University of Greenwich otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 88 na 100 punktów wśród 11 respondentów.