Interakcja człowiek-komputer Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Human-computer interaction)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Brunel University 60% 9% 10% £17355 139 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Arts London 90% 5% 15% - 80 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 90% 5% 15% £20810 80 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • User Experience Careers - UX Design vs Design Thinking vs HCI vs Industrial Design
  1/2
 • 10 differences between artificial intelligence and human intelligence
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Interakcja człowiek-komputer

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Interakcja człowiek-komputer, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Interakcja człowiek-komputer

 • umiejętności poznawcze
 • empatia
 • Umiejętności komunikacyjne
 • kreatywne myślenie
 • Myślenie krytyczne
 • Badania
 • Komunikacja wizualna
 • umiejętności analityczne
 • wiedza i umiejętności informatyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Interakcja człowiek-komputer wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Interakcja człowiek-komputer (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Interakcja człowiek-komputer w Brunel University

63% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
7% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody podstawowe
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
4% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
4% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
2% Zawody wykwalifikowane
2% Zawody związane ze sprzedażą
2% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
1% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Interakcja człowiek-komputer.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Projektowanie interakcji człowiek-komputer - MSc na City University London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 90 na 100 punktów wśród 36 respondentów.