Nauki medyczne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Medical sciences)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(Middlesex University)
70% 25% 6% £15100 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Żywienie i nauki medyczne BSc (Hons)
(University College London)
100% 0% 0% £32100 192 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (immunologia) z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 4% £21470 £23615 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (genetyka) z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 10% 0% £21470 £23615 116 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (genetyka) BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 0% £21470 £23615 129 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(University College London)
82% 5% 1% £32100 199 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosowane nauki medyczne BSc (Hons)
(University College London)
89% 0% 5% £32100 163 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia) z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 15% £21470 £23615 112 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (zdrowie człowieka) BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 20% £21470 £23615 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
67% 5% 5% £21470 £23615 128 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia) BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 0% 0% £21470 £23615 128 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki medyczne dotyczące sportu i ćwiczeń BSc (Hons)
(University College London)
82% 0% 0% £32100 154 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
71% 10% 0% £17600 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(University of East London)
69% 10% 13% £14160 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (immunologia) BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 0% £21470 £23615 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (zdrowie ludzkie) z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 4% £21470 £23615 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(Brunel University)
57% 15% 3% £21470 £23615 128 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(Kingston University)
78% 10% 4% - 119 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 7% 8% - 154 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki medyczne związane ze sportem i ćwiczeniami BSc (Hons)
(King's College London)
96% 9% 10% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Kingston University)
75% 6% 5% - 122 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (fundacja) BSc (Hons)
(Kingston University)
81% 0% 5% - 84 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
73% 6% 10% - 161 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne BSc (Hons)
(King's College London)
68% 6% 5% - 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne z naukami o zarządzaniu MSc
(Kingston University)
- - - £15800 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne MSc
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki medyczne BSc
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ćwiczenia i aktywność fizyczna dla specjalnych populacji i zdrowego starzenia się PgCert
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia kliniczna) MSc
(Middlesex University)
- - - £14800 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne DipHE
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki medyczne z innowacjami i przedsiębiorczością BSc
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ćwiczenia i aktywność fizyczna dla specjalnych populacji i zdrowego starzenia się MSc (PG)
(Middlesex University)
- - - £77 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne MSc
(Kingston University)
- - - £8470 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (mikrobiologia medyczna) MSc
(Middlesex University)
- - - £112 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (immunologia medyczna) MSc
(Middlesex University)
- - - £99 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ćwiczenia i aktywność fizyczna dla specjalnych populacji i zdrowego starzenia się PgDip
(Middlesex University)
- - - £97 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (patologia komórkowa) MSc
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (Mikrobiologia medyczna) MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (hematologia i transfuzjologia) MSc
(Middlesex University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (infekcja i odporność) MSc (PG)
(Middlesex University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Medycyna sądowa MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki medyczne z rokiem podstawowym BSc
(Middlesex University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Badania kliniczne MRes
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
10 Kursy Nauki medyczne online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
254 Nauki medyczne Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Become a Medical Scientist in 2021? Salary, Jobs, Education
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Nauki medyczne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Nauki medyczne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Nauki medyczne

 • umiejętności badawcze i laboratoryjne
 • Skuteczna i zwięzła komunikacja ustna i pisemna
 • umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
 • Zdolność do krytycznej oceny własnych wyników
 • Umiejętności obliczeniowe
 • umiejętności zarządzania projektami
 • Umiejętność liczenia
 • umiejętności organizacyjne
 • praca zespołowa
 • Umiejętności obserwacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Nauki medyczne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Nauki medyczne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Nauki medyczne w University College London

10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody wykwalifikowane
10% Zawody związane z obsługą klienta
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Specjaliści inżynierii
5%
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Nauki medyczne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.