Stomatologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Dentistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Stomatologia BDS
(King's College London)
40% 5% 1% - 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie jamy ustnej BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 5% 0% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Terapia stomatologiczna i higiena BSc (Hons)
(King's College London)
38% 4% 0% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stomatologia BDS
(Queen Mary University of London)
78% 5% 0% - 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Program rozszerzonego wsparcia dla stomatologii BDS
(King's College London)
38% 10% 0% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Program przyjęć na stomatologię dla absolwentów medycyny BDS
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Program dla absolwentów/profesjonalistów w dziedzinie stomatologii BDS
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Periodontologia DClinDent
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki dentystyczne dla praktyki klinicznej MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Materiały dentystyczne MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stomatologia minimalnie inwazyjna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technika dentystyczna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Higiena stomatologiczna BSc (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Endodoncja DClinDent
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stomatologia minimalnie inwazyjna DClinDent
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ortodoncja DClinDent
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stomatologia dziecięca DClinDent
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Terapia stomatologiczna BSc (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Eksperymentalna patologia jamy ustnej (Oral Sciences) MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
9 Kursy Stomatologia online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
124 Stomatologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Medicine vs Dentistry: Which Should I Study Or Choose As A Career
  1/2
 • Which is better, Medicine or Dentistry?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Stomatologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Stomatologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Stomatologia

 • Anestezjologia stomatologiczna
 • Zdrowie publiczne w stomatologii
 • Endodoncja patologia jamy ustnej i szczękowo- twarzowa
 • Medycyna jamy ustnej
 • Ból twarzoczaszki
 • Radiologia szczękowa i twarzowa
 • Chirurgia szczękowa i twarzowa
 • Ortodoncja i ortopedia zębowa
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia i protetyka stomatologiczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Stomatologia

 • komunikatywność
 • cierpliwość
 • dokładność i metodyczne podejście
 • zdolność do pracy w długich godzinach
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zręczność manualna
 • Praca w zespole
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Stomatologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Stomatologia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Stomatologia w King's College London

85% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Zawody podstawowe

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Stomatologia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.