Studia nad mediami i komunikacją Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Media and communication studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of West London 93% 5% 15% £13250 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 70% 0% 5% £17875 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 93% 5% 15% £13250 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 61% 5% 9% £13145 107 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 61% 5% 9% £13145 107 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 71% 0% 5% £17355 132 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 83% - 10% £14500 112 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Richmond, The American International University in London 76% - 25% £14750 103 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Richmond, The American International University in London 76% - 25% £14750 103 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 34% - 3% - 137 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - £23520 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - £8660 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Regent's University London - - - £18500 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Media and Communications: career outcomes | Swinburne Online
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia nad mediami i komunikacją

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia nad mediami i komunikacją, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Studia nad mediami i komunikacją

 • Studia nad performatyką
 • Komunikacja masowa i umiejętność korzystania z mediów
 • Produkcja mediów elektronicznych i cyfrowych
 • Public Relations
 • Rozwój gier

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia nad mediami i komunikacją

 • Analiza krytyczna
 • badania
 • Świadomość handlowa i kulturowa
 • praca zespołowa
 • inicjowanie i rozwijanie pracy twórczej w formie pisemnej, audiowizualnej lub w innych mediach elektronicznych
 • Elastyczne, kreatywne i niezależne podejście do zadań
 • Umiejętność pracy w oparciu o brief i dotrzymywanie terminów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia nad mediami i komunikacją wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Studia nad mediami i komunikacją (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia nad mediami i komunikacją w Brunel University

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody artystyczne, literackie i medialne
15% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Studia nad mediami i komunikacją.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język angielski, media i komunikacja - BA (Hons) na University of West London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 93 na 100 punktów wśród 10 respondentów.