Studia nad mediami i komunikacją Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Media and communication studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język angielski, media i komunikacja BA (Hons)
(University of West London)
93% 5% 15% £13250 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja i studia medialne BSc (Hons)
(Brunel University)
70% 0% 5% £17875 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski, Media i Komunikacja z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(University of West London)
93% 5% 15% £13250 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i komunikacja BA (Hons)
(University of Roehampton)
61% 5% 9% £13145 107 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i komunikacja stopień rozszerzony BA (Hons)
(University of Roehampton)
61% 5% 9% £13145 107 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja i studia medialne z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
71% 0% 5% £17355 132 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i komunikacja BA (Hons)
(University of Greenwich)
83% - 10% £14500 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja: Studia Medialne z Fundamentem BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
76% - 25% £14750 103 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja: Studia medialne BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
76% - 25% £14750 103 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i Komunikacja z Rokiem Założycielskim (stopień zintegrowany) BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
34% - 3% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i Komunikacja BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i Komunikacja (Dane i Społeczeństwo) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £23520 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i komunikacja MSc
(Brunel University)
- - - £17875 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i Komunikacja BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr, film i studia medialne BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i Komunikacja (w tym rok założycielski) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £3894 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Media i komunikacja z rokiem założycielskim BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i komunikacja MA
(City University London)
- - - £8660 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone (Media i Komunikacja) z zintegrowaną podstawą BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £18500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad teatrem, filmem i mediami z rokiem fundacyjnym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i komunikacja MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Media i Komunikacja MRes
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna i kulturalna przedsiębiorczość: Ścieżka Mediów i Komunikacji MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Careers: Klein College of Media and Communication
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia nad mediami i komunikacją

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia nad mediami i komunikacją, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia nad mediami i komunikacją

 • Studia nad performatyką
 • Komunikacja masowa i umiejętność korzystania z mediów
 • Produkcja mediów elektronicznych i cyfrowych
 • Public Relations
 • Rozwój gier

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia nad mediami i komunikacją

 • Analiza krytyczna
 • badania
 • Świadomość handlowa i kulturowa
 • praca zespołowa
 • inicjowanie i rozwijanie pracy twórczej w formie pisemnej, audiowizualnej lub w innych mediach elektronicznych
 • Elastyczne, kreatywne i niezależne podejście do zadań
 • Umiejętność pracy w oparciu o brief i dotrzymywanie terminów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia nad mediami i komunikacją wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia nad mediami i komunikacją (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia nad mediami i komunikacją w Brunel University

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody artystyczne, literackie i medialne
15% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia nad mediami i komunikacją. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język angielski, media i komunikacja - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 93 na 100 punktów wśród 15 respondentów.