Praktyka Prawna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Legal practice)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
London Metropolitan University - - - £530 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £16874 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - £15050 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £1810 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
6 Kursy Praktyka Prawna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
47 Praktyka Prawna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • BEST LEGAL PRACTICE AREAS FOR SOLO ATTORNEYS. Lawyer Tips for Small Law Firms to Make a Profit.
  1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Praktyka Prawna

 • komunikacja ustna i pisemna
 • rzecznictwo
 • przeprowadzanie wywiadów
 • sporządzanie projektów
 • negocjacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie pracą i czasem
 • Odporność

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.