Praktyka Prawna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Legal practice)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
London Metropolitan University - - - £530 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £1810 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £16874 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - £15050 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
6 Kursy Praktyka Prawna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
47 Praktyka Prawna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • BEST LEGAL PRACTICE AREAS FOR SOLO ATTORNEYS. Lawyer Tips for Small Law Firms to Make a Profit.
  1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Praktyka Prawna

 • komunikacja ustna i pisemna
 • rzecznictwo
 • przeprowadzanie wywiadów
 • sporządzanie projektów
 • negocjacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie pracą i czasem
 • Odporność