Praktyka Prawna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Legal practice)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
LLM Praktyka Prawnicza (Top-up) LLM
(London Metropolitan University)
- - - £530 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kurs Praktyki Prawniczej PgDip
(London Metropolitan University)
- - - £16874 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kurs Praktyki Prawniczej LLM
(City University London)
- - - £15050 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka prawna - LLM LLM
(London Metropolitan University)
- - - £1810 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praktyka prawna (Top-up) LLM
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praktyka prawna LLM
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka prawna PgDip
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
6 Kursy Praktyka Prawna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
47 Praktyka Prawna Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • BEST LEGAL PRACTICE AREAS FOR SOLO ATTORNEYS. Lawyer Tips for Small Law Firms to Make a Profit.
  1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Praktyka Prawna

 • komunikacja ustna i pisemna
 • rzecznictwo
 • przeprowadzanie wywiadów
 • sporządzanie projektów
 • negocjacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie pracą i czasem
 • Odporność

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.