Inwestycja Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Investment)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Finanse & Inwestycje z Fundacją BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
71% 0% 15% £14750 78 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inwestycje i Zarządzanie Ryzykiem Finansowym BSc (Hons)
(City University London)
84% 15% 2% £19500 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse i bankowość inwestycyjna BSc (Hons)
(University of Greenwich)
93% 0% 0% £14500 117 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Finanse, Inwestycje & Ryzyko BSc (Hons)
(The London Institute of Banking & Finance)
83% 10% 15% £13000 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse i Bankowość Inwestycyjna (Rozszerzone) BA (Hons)
(University of Greenwich)
82% 5% 20% £14500 80 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse & Inwestycje BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
71% 0% 15% £14750 78 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse, Inwestycje & Ryzyko- 4 lata z rokiem sandwiczowym BSc (Hons)
(The London Institute of Banking & Finance)
61% 10% 22% £13000 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse i inwestycje MSc
(Brunel University)
61% 10% 22% £17875 139 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i finansowym MSc
(Kingston University)
61% 10% 22% £17000 139 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój i inwestowanie w nieruchomości MSc
(University of Greenwich)
61% 10% 22% £14500 139 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inwestycje i Finanse MSc
(Middlesex University)
61% 10% 22% £110 139 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Finanse i Inwestycje MSc
(University of Greenwich)
61% 10% 22% £15000 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bankowość inwestycyjna MSc
(Queen Mary University of London)
61% 10% 22% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finansowanie inwestycji i ryzyka MSc
(University of Westminster)
61% 10% 22% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Inwestycja online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
85 Inwestycja Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • The Difference Between Trading and Investing
  1/2
 • Trading vs Investing - Which One Will Make You More Money?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inwestycja

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inwestycja, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inwestycja

 • Akcje
 • dochodów stałych
 • Giełda zagraniczna
 • Skarbiec
 • Towary
 • złoto i metale
 • Nieruchomości
 • Inwestycje alternatywne
 • Private Equity

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inwestycja

 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności badawcze
 • umiejętności analityczne
 • samodzielna motywacja
 • determinacja
 • umiejętności informatyczne
 • rozwiązywanie problemów
 • zainteresowanie sprawami bieżącymi
 • umiejętność liczenia
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inwestycja wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inwestycja (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inwestycja w Brunel University

40% Specjaliści do spraw finansów
35% Zawody administracyjne
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inwestycja. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Finanse i bankowość inwestycyjna - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 93 na 100 punktów wśród 30 respondentów.