Geografia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Geography)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Geografia i ekonomia BSc (Hons)
(University College London)
79% 3% 1% £29000 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BA (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
83% 0% 0% £24720 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 0% £32100 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia gospodarcza i geografia BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
82% 0% 0% £24720 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia (międzynarodowa) BA (Hons)
(University College London)
81% 0% 0% £32100 189 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z ekonomią BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
75% 0% 0% £25656 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BSc (Hons)
(University College London)
82% 15% 0% £32100 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia (międzynarodowa) BSc (Hons)
(University College London)
78% 15% 0% £32100 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia (w tym Sandwich Year) BSc (Hons)
(Kingston University)
92% 5% 0% - 100 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z zarządzaniem biznesem BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
50% 10% 10% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 15% 0% - 133 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BA (Hons)
(King's College London)
70% 0% 3% - 161 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 10% 0% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
92% 5% 0% - 100 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia i nauka o środowisku BSc (Hons)
(King's College London)
78% 10% 5% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z zarządzaniem biznesem z rokiem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 6% 9% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 15% 4% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia człowieka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
44% 5% 10% - 126 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia człowieka z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
48% 5% 15% - 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
70% 20% 5% - 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BSc (Hons)
(Kingston University)
92% 5% 0% - 86 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 0% 15% - 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia i rozwój międzynarodowy z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 5% 5% - 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia PgDip
(Birkbeck, University of London)
- - - £13220 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia człowieka i studia miejskie PhD
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Geografia ekonomiczna PhD
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia i rozwój międzynarodowy BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Geografia człowieka i studia miejskie (badania) MSc (Res)
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Geografia MRes MRes
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Geografia online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
589 Geografia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • What can I do with a Geography degree? // 10 REALISTIC and INTERESTING careers!
  1/2
 • History v Geography | Which Is Best? Subject Battle | GCSE History | GCSE Geography | A Level
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Geografia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Geografia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Geografia

 • Geografia środowiska
 • lodowce i zlodowacenia
 • Geografia historyczna
 • hydrologia
 • geografia polityczna
 • geografia zaludnienia
 • geografia miejska

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Geografia

 • podstawowe umiejętności geograficzne
 • Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu
 • metody analizy ilościowej
 • umiejętności badawcze i gromadzenia, analizy i oceny danych
 • umiejętności matematyczne i obliczeniowe
 • umiejętności informatyczne
 • Umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej
 • zdolność do rozumienia pojęć abstrakcyjnych
 • umiejętności planowania i rozwiązywania problemów
 • kreatywne myślenie oraz umiejętność rozpoznawania kwestii moralnych i etycznych związanych z debatami
 • zdolność do pracy samodzielnej oraz w zespole
 • motywacja i samodzielność
 • zarządzanie czasem i zdolność do dotrzymywania terminów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Geografia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Geografia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Geografia w Bath Spa University

25% Zawody administracyjne
15% Zawody związane z usługami ochronnymi
15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści od mediów
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
0% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Geografia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.