Nauki o środowisku Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Environmental sciences)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki o środowisku z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
- - 10% £19330 £21260 113 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku MSc
(Brunel University)
- - 10% £19330 £21260 113 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku z praktyką Msci (Hons)
(Brunel University)
- - 10% £19330 £21260 113 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 10% 25% - 102 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku z praktyką MSc
(Brunel University)
- - 10% £19330 £21260 113 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku (w tym rok kanapkowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 10% 15% - 111 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku z zagrożeniami i katastrofami (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
82% 10% 9% - 125 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku z zagrożeniami i katastrofami (w tym Sandwich Year) BSc (Hons)
(Kingston University)
82% 10% 9% - 125 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku BSc (Hons)
(Brunel University)
- - 10% £19330 £21260 113 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
62% 10% 15% - 111 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku z zarządzaniem biznesem BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 6% 0% - 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 10% 18% - 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku z rokiem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 0% 10% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia i nauka o środowisku BSc (Hons)
(King's College London)
78% 10% 5% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku z zagrożeniami i katastrofami BSc (Hons)
(Kingston University)
82% 10% 9% - 125 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
- - 10% £19330 £21260 113 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku z zarządzaniem biznesem i rokiem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 6% 9% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku poprzez badania (MSc) MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauka o środowisku dla zrównoważonego rozwoju MSc
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o środowisku MRes
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
155 Nauki o środowisku Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Earth and environmental sciences at Cardiff University
  1/3
 • Environmental Engineering vs Environmental Science
  2/3
 • Top 8 Highest Paying Jobs in Environmental Science // Environmental Science Careers and Salaries
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Nauki o środowisku

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Nauki o środowisku, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Nauki o środowisku

 • nauka o atmosferze
 • ekologia
 • chemia środowiskowa
 • geonauka
 • Nauki społeczne

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Nauki o środowisku

 • zrozumienie aktualnych problemów i wyzwań związanych z ochroną środowiska
 • wiedza specjalistyczna
 • umiejętność zarządzania dziką przyrodą
 • znajomość polityki zrównoważonego rozwoju
 • umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia
 • kompetencje w zakresie opracowywania argumentów z perspektywy naukowej, etycznej i filozoficznej
 • Umiejętności badawcze
 • umiejętności laboratoryjne
 • umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej
 • elastyczność w pracy we wszystkich środowiskach
 • umiejętności numeryczne i informatyczne
 • umiejętności planowania, zarządzania czasem i zarządzania projektami
 • zdolność do pracy w zespole i niezależnie

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Nauki o środowisku wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Nauki o środowisku (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Nauki o środowisku w University of Brighton

25% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
20% Zawody związane z usługami ochronnymi
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Zawody podstawowe
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Nauki o środowisku. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.