Film i nagrywanie dźwięku Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Film and sound recording)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Produkcja dźwiękowa (technologia/muzyka/projektowanie dźwięku) BA (Hons)
(Rose Bruford College)
94% 0% 5% £18000 111 - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Produkcja filmowa (nagrywanie dźwięku, postprodukcja i projektowanie) MA
(Goldsmiths, University of London)
94% 0% 5% - 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Produkcja dźwięku MA
(University of Westminster)
94% 0% 5% - 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
11 Film i nagrywanie dźwięku Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • FIELD RECORDING CHANGED MY LIFE ! FROM HOBBY TO BUSINESS
  1/2
 • Sound recording of the corporative video for Milliman Careers
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Film i nagrywanie dźwięku

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Film i nagrywanie dźwięku, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Film i nagrywanie dźwięku

 • umiejętności komunikacyjne
 • aktywne słuchanie
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • zdolności adaptacyjne
 • praca zespołowa
 • Umiejętności organizacyjne
 • Znajomość programów do nagrywania dźwięku
 • Wiedza o filmie

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Film i nagrywanie dźwięku wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Film i nagrywanie dźwięku (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Film i nagrywanie dźwięku w Brunel University

30% Zawody artystyczne, literackie i medialne
15% Zawody podstawowe
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści od mediów
0% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Film i nagrywanie dźwięku. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Produkcja dźwiękowa (technologia/muzyka/projektowanie dźwięku) - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 94 na 100 punktów wśród 15 respondentów.