Efekty wizualne i dźwiękowe Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Visual and audio effects)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Efekty wizualne i grafika ruchowa z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
66% 2% 11% £19280 126 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Efekty wizualne BA (Hons)
(Middlesex University)
58% 6% 5% £14000 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Efekty wizualne i grafika ruchowa BSc (Hons)
(Brunel University)
66% 2% 11% £19855 134 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuka efektów wizualnych (Integrated Masters) MArt
(Pearson College London)
58% 5% 7% - 118 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuka efektów wizualnych BA (Hons)
(Pearson College London)
54% 10% 5% - 129 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Efekty wizualne BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Efekty wizualne z rokiem założycielskim BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka zawodowa w zakresie efektów wizualnych MA (PG)
(Middlesex University)
- - - £68 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (tworzenie gier) HNC
(The London College UCK)
100% - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (media dźwiękowe - kompozycja cyfrowa) HND
(Morley College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna Produkcja Medialna (Film - Dokumentalny, Krótki Film & Teledysk) HNC
(Morley College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (film) - HND HND
(South Thames College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (tworzenie gier) - HNC HNC
(South Thames College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (tworzenie gier) - HND HND
(South Thames College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (film) HNC
(Westminster Kingsway College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (film) - HNC HNC
(South Thames College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (efekty wizualne) HND
(Morley College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywna produkcja medialna (efekty wizualne) HNC
(Westminster Kingsway College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Poziom 4 HNC Kreatywna produkcja medialna (telewizja) HNC
(South Thames College)
100% - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Efekty wizualne i dźwiękowe

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Efekty wizualne i dźwiękowe, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Efekty wizualne i dźwiękowe

 • grafika komputerowa
 • opowiadanie filmowe
 • Fotografia cyfrowa
 • Modelowanie postaci
 • Kompozycja cyfrowa
 • Filmowe efekty specjalne

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Efekty wizualne i dźwiękowe

 • umiejętności komunikacyjne
 • znajomość komputerów i technologii
 • umiejętności interpersonalne
 • obsługa klienta
 • Zdolność do pracy w zespole i niezależnie
 • Zarządzanie czasem
 • Wiedza z zakresu reklamy
 • Nagrania audio
 • Wiedza z zakresu nadawania programów radiowych i telewizyjnych
 • znajomość występów na żywo

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Efekty wizualne i dźwiękowe wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Efekty wizualne i dźwiękowe (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Efekty wizualne i dźwiękowe w Brunel University

30% Zawody artystyczne, literackie i medialne
15% Zawody podstawowe
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści od mediów
0% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Efekty wizualne i dźwiękowe. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Poziom 4 HNC Kreatywna produkcja medialna (telewizja) - HNC na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 20 respondentów.