Projektowanie produktu Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Product design)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria projektowania produktów z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
66% 1% 16% £21470 £23615 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria projektowania produktów BEng (Hons)
(University of East London)
70% 16% 5% £13920 90 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projekt produktu BA (Hons)
(University of East London)
77% 6% 7% £13920 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria projektowania produktów MDes
(Brunel University)
66% 1% 16% £21470 £23615 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria projektowania produktów BSc (Hons)
(Brunel University)
66% 1% 16% £21470 £23615 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projekt produktu BA (Hons)
(Middlesex University)
100% 20% 15% £15100 101 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wzornictwo przemysłowe BA (Hons)
(Brunel University)
66% 1% 16% £21470 £23615 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wzornictwo przemysłowe z umiejscowieniem BA (Hons)
(Brunel University)
66% 1% 16% £21470 £23615 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wzornictwo przemysłowe z umiejscowieniem MDes
(Brunel University)
66% 1% 16% £21470 £23615 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wzornictwo przemysłowe MDes
(Brunel University)
66% 1% 16% £21470 £23615 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projekt produktu MA
(London Metropolitan University)
- - - £18150 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria projektowania produktów BEng (Hons)
(Middlesex University)
- - - £14700 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowane projektowanie produktów, inżynieria i produkcja MSc
(Kingston University)
- - - £8690 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Projektowanie produktu (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria projektowania produktów (z rokiem podstawowym) BEng (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zintegrowany projekt produktu MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
101 Projektowanie produktu Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • What is the role of a Product Designer?
  1/3
 • What is the role of a Product Designer?
  2/3
 • UX Design vs Product Design
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Projektowanie produktu

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Projektowanie produktu, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Projektowanie produktu

 • umiejętności kreatywnego projektowania
 • Umiejętności techniczne pozwalające na kreatywne wykorzystanie metod i materiałów produkcyjnych
 • umiejętności prezentacyjne
 • umiejętności komunikacyjne
 • zdolność do pracy w określonych terminach
 • umiejętności handlowe i przedsiębiorcze
 • umiejętności rozwiązywania problemów
 • Zdolność do wykorzystywania własnej inicjatywy i samodzielnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • świadomość wizualna i przestrzenna
 • ogólne i specjalistyczne umiejętności informatyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Projektowanie produktu wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Projektowanie produktu (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Projektowanie produktu w Anglia Ruskin University

30% Zawody podstawowe
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Zawody związane z projektowaniem
10% Zawody administracyjne
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści od mediów
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Projektowanie produktu. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.