Prawo Unii Europejskiej Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (European Union law)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Westminster 60% 5% 0% £14400 116 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 92% 5% 0% - 187 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
15 Prawo Unii Europejskiej Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Master | European Union Law April 2018 | University of Amsterdam
  1/2
 • Career opportunities – European Law LLM tracks
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Prawo Unii Europejskiej

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Prawo Unii Europejskiej, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Prawo Unii Europejskiej

 • Badania
 • ocena
 • umiejętności analityczne
 • Umiejętność rozumowania i krytycznej oceny sytuacji
 • Myślenie lateralne i umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność precyzyjnego pisania
 • pewność siebie i umiejętność przekonywania w mowie i piśmie
 • przywiązywanie wagi do szczegółów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Prawo Unii Europejskiej wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Prawo Unii Europejskiej (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Prawo Unii Europejskiej w Brunel University

25% Zawody związane ze sprzedażą
20% Specjaliści z dziedziny prawa
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji

Rozkład ocen

Studenci Prawo Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Prawo Unii Europejskiej

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Prawo Unii Europejskiej.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Prawo Unii Europejskiej wyniosła £22235 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21138 3 lata po ukończeniu studiów i £262345 lat po ukończeniu studiów.

Prawo angielskie i europejskie (4 lata) na Queen Mary University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 92 na 100 punktów wśród 10 respondentów.