Zarządzanie środowiskiem Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Environmental management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Środowisko i zrównoważony rozwój z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 5% 5% - 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Środowisko i zrównoważony rozwój MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie środowiskiem MSc
(Kingston University)
- - - £8690 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska MSc
(Middlesex University)
- - - £14800 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem MSc
(Middlesex University)
- - - £99 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie środowiskiem MRes
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie wodą i środowiskiem MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie środowiskiem (energia) MSc
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Środowisko i zrównoważony rozwój BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie środowiskiem MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
61 Zarządzanie środowiskiem Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Environmental Manager as a Career
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie środowiskiem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie środowiskiem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie środowiskiem

 • znajomość danych
 • umiejętności w zakresie sprawozdawczości ESG
 • umiejętności zarządzania zmianami
 • wiedza z zakresu marketingu
 • umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej
 • praca zespołowa
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności obserwacji i krytycznego myślenia
 • innowacyjne myślenie
 • wiedza statystyczna
 • świadomość handlowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie środowiskiem wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie środowiskiem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie środowiskiem w The London School of Economics and Political Science

25% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15%
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści ds. ochrony przyrody i środowiska
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie środowiskiem. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.