Zdrowie i opieka społeczna Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Health and welfare)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zdrowie & Dobre samopoczucie i polityka (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 0% £12500 102 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i Media & Komunikacja BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem oraz zdrowie i dobre samopoczucie (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 104 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne i zdrowie & Wellbeing (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie BSc (Hons)
(Ulster University)
- 0% 0% £15840 £16320 125 Coleraine Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz polityka społeczna (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Drama oraz zdrowie i dobre samopoczucie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz sport i wychowanie fizyczne (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 13% £12500 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i zdrowie, dobre samopoczucie i matematyka BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 5% 10% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i Zdrowie & Dobre samopoczucie (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka i zdrowie &wellbeing (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 15% 9% £12500 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz psychologia (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 5% 8% £12500 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz stosunki międzynarodowe (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 0% £12500 102 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 0% £12500 102 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski oraz zdrowie i dobre samopoczucie (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i teologia (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i filozofia & Etyka (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 118 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz odżywianie (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 5% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz teatr muzyczny (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i zdrowie &wellbeing BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 7% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz opieka społeczna (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 5% £12500 123 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz polityka społeczna BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz socjologia BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 5% 10% £12500 131 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zachowanie, Zdrowie i Dobrostan Koni BSc (Hons)
(Nottingham Trent University)
- 0% 0% £15600 125 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz socjologia (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 7% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i prawo BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i matematyka (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 5% 10% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja oraz zdrowie i dobre samopoczucie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz sport i wychowanie fizyczne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 13% £12500 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i muzyka BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i prawo (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz opieka społeczna BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 5% £12500 123 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i muzyka (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i polityka BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 0% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży BSc (Hons)
(Edge Hill University)
- 10% 8% £16500 141 Ormskirk Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i filozofia & Etyka BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 109 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz technologie informacyjne (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zachowanie, zdrowie i dobrostan koni BSc (Hons)
(Nottingham Trent University)
- 0% 10% £15600 161 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem oraz zdrowie i dobre samopoczucie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 104 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Drama oraz zdrowie i dobre samopoczucie (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i teologia BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka i zdrowie & wellbeing BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 15% 9% £12500 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film i kultura wizualna a zdrowie i dobre samopoczucie (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo oraz zdrowie i dobre samopoczucie (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz psychologia BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 5% 8% £12500 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i zdrowie & Dobre samopoczucie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo oraz zdrowie i dobre samopoczucie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie & Dobre samopoczucie i media & Komunikacja (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz biologia człowieka BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz technologie informacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film i kultura wizualna a zdrowie i dobre samopoczucie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz odżywianie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 5% £12500 128 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz biologia człowieka (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobre samopoczucie oraz teatr muzyczny BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski oraz zdrowie i dobre samopoczucie BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja oraz zdrowie i dobre samopoczucie (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- 0% 10% £12500 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosowane zdrowie i dobrostan zwierząt FdSc
(Bishop Burton College)
- 0% 20% £12782 - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie FdSc
(Doncaster College and University Centre)
- - 30% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobrostan zwierząt (z praktyką) BSc (Hons)
(Harper Adams University)
- - - £13250 - Newport Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wydajność, zdrowie i dobrostan koni MSc
(Nottingham Trent University)
- - - £16800 - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i dobrostan koni MRes
(Nottingham Trent University)
- - - - - Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie i dobrostan koni (doładowanie) BSc (Hons)
(Royal Agricultural University)
- - - - - Cirencester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • Workplace Compliance Spotlight: Health and Welfare Plan Checkup
  1/4
 • Health and Welfare Combined Benefits Report Video
  2/4
 • Health and Welfare | First day of semester
  3/4
 • Why animal health and welfare matter to One Health
  4/4

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Zdrowie i opieka społeczna (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23859 £19123 £20996
Zakres 25-75 percentyla £19362 - £27716 £13372 - £24754 £14943 - £27676

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23341 £19167 £21654
Zakres 25-75 percentyla £20257 - £26396 £13738 - £24489 £14740 - £27921

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zdrowie i opieka społeczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zdrowie i opieka społeczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Zdrowie i opieka społeczna

 • Rząd
 • Publiczny i prywatny sektor ochrony zdrowia

Pozycja zawodowa absolwentów Zdrowie i opieka społeczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zdrowie i opieka społeczna w Anglia Ruskin University

51% Zawody związane ze sprzedażą
7% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
7% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
3% Zawody administracyjne
2% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
2% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
2% Zawody podstawowe
2% Opiekuńcze usługi osobiste

Oceny i czas na naukę

Rozkład ocen

Studenci Zdrowie i opieka społeczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Zdrowie i opieka społeczna


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zdrowie i opieka społeczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Zdrowie i opieka społeczna to nauka o usługach pracy socjalnej mających na celu wspieranie zdrowia i dobrobytu osób i/lub grup znajdujących się w trudnej sytuacji lub znajdujących się w gorszym położeniu.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Zdrowie i opieka społeczna wyniosła £23859 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £19123 3 lata po ukończeniu studiów i £209965 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Zdrowie i opieka społeczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes