Teologia Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Theology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Biblia i teologia BA (Hons) - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W niepełny wymiarze godzin
Biblia i teologia z rokiem podstawowym BA (Hons) - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W niepełny wymiarze godzin
Teologia chrześcijańska MA (PG) - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W pełnym wymiarze godzin
Teologia systematyczna i filozoficzna (kształcenie na odległość) mgr MA - Online
(The University of Nottingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Doktorat z teologii (kształcenie na odległość) PhD - Online
(The University of Nottingham)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Teologia i religia MA (Res) - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
173 Studia licdencjackie i magisterskie Teologia na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
 • What's the Difference Between Religions and Mythologies?
  1/5
 • What Theology Degree Should You Get?
  2/5
 • A day in the life of a Theology student
  3/5
 • A Day in the Life of a Theology Student | Regent College Canada
  4/5
 • What is Theology?
  5/5

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Teologia (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24600 £21984 £24753
Zakres 25-75 percentyla £20160 - £27350 £14721 - £27536 £16715 - £32346

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24275 £24146 £28941
Zakres 25-75 percentyla £20146 - £27017 £19258 - £29406 £22424 - £37609

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Teologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Teologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Teologia

 • biblijna
 • historyczna
 • systematyczna
 • praktyczna

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Teologia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Teologia obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MA (Res)

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.