Studia nad Szekspirem Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Shakespeare studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Studia nad Szekspirem PhD - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Szekspir MA - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Szekspir i edukacja MA - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
5 Studia licdencjackie i magisterskie Studia nad Szekspirem na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
  • DMU Research - Shakespeare Studies
    1/1

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Studia nad Szekspirem obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Doctor of Philosophy - PhD
  • Master of Research - MA (Res)
  • Master of Arts - MA

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.