Studia nad Szekspirem Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Shakespeare studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
7 Studia licdencjackie i magisterskie Studia nad Szekspirem na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:
  • DMU Research - Shakespeare Studies
    1/1

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Studia nad Szekspirem obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Master of Arts - MA
  • Postgraduate Diploma - PgDip
  • Master of Research - MA (Res)
  • Doctor of Philosophy - PhD