Studia nad dziedzictwem kulturowym Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Heritage studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W niepełny wymiarze godzin
The University of York - - - £3040 - York Online W niepełny wymiarze godzin
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Online W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
93 Studia licdencjackie i magisterskie Studia nad dziedzictwem kulturowym na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:
 • Heritage Studies Video
  1/3
 • Museum, Gallery & Heritage Studies - Newcastle University
  2/3
 • Museum & Heritage Studies Student
  3/3

Specjalizacje w ramach Studia nad dziedzictwem kulturowym

 • konserwacja dziedzictwa kulturowego
 • zarządzanie dziedzictwem
 • badania porównawcze nad dziedzictwem
 • Gra i dziedzictwo kulturowe

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Studia nad dziedzictwem kulturowym obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD