Studia nad dziedzictwem kulturowym Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Heritage studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Dziedzictwo MA (PG) - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na odległość MA - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Dziedzictwo kulturowe MA (Res) - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Studia nad światowym dziedzictwem przez kształcenie na odległość MA - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
46 Studia licdencjackie i magisterskie Studia nad dziedzictwem kulturowym na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
 • Museum, Gallery & Heritage Studies - Newcastle University
  1/3
 • Museum & Heritage Studies Student
  2/3
 • MA Folkloristics and Applied Heritage Studies - a student's experience
  3/3

Specjalizacje w ramach Studia nad dziedzictwem kulturowym

 • konserwacja dziedzictwa kulturowego
 • zarządzanie dziedzictwem
 • badania porównawcze nad dziedzictwem
 • Gra i dziedzictwo kulturowe

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Studia nad dziedzictwem kulturowym obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.