Systemy informacji geograficznej Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Geographical information systems)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Nauka o informacji geograficznej (kształcenie na odległość) MSc - Online
(University of Leeds)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Systemy Informacji Geograficznej MSc (PG) - Online
(Ulster University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie środowiskiem i Systemy Informacji Geograficznej (E-Learning) PgDip - Online
(Ulster University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej MSc (PG) - Online
(Ulster University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
14 Studia licdencjackie i magisterskie Systemy informacji geograficznej na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
 • Geographic Information Systems as a Career
  1/4
 • Did you know? There are More GIS Jobs than People to Fill Them
  2/4
 • MSc Geospatial Data Analysis
  3/4
 • MSc Applied Geographic Information Systems (GIS) student
  4/4

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Systemy informacji geograficznej obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.