Zdrowie zwierząt Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Animal health)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Dobrostan zwierząt, zachowanie, etyka i prawo MSc - Online
(The University of Winchester)
- - - £10725 - Online W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowa ochrona zwierząt, etyka i prawo (Online Learning) PgCert - Online
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowa ochrona zdrowia zwierząt (kształcenie online) PDD - Online
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
17 Studia licdencjackie i magisterskie Zdrowie zwierząt na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
 • Master of Science in Tropical Animal Health (MSTAH)
  1/2
 • A day in the life of an animal health tech student
  2/2

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Zdrowie zwierząt (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £20947 £17457 £20082
Zakres 25-75 percentyla £18315 - £23977 £13961 - £21631 £15919 - £25642

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £20913 £18576 £22180
Zakres 25-75 percentyla £19093 - £23431 £15226 - £22743 £17431 - £27513

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zdrowie zwierząt

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zdrowie zwierząt, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Zdrowie zwierząt

 • Terapia zwierząt
 • Weterynaria koni
 • Weterynaria
 • Weterynaria w nagłych wypadkach i opieka krytyczna
 • Weterynaria zoo
 • Rehabilitacja dzikich zwierząt
 • Chirurgia weterynaryjna
 • Fizjologia zwierząt

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zdrowie zwierząt. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Zdrowie zwierząt obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Professional Development Diploma - PDD
 • Postgraduate Diploma - PgDip

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.