Komunikacja wizualna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Visual communication)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Projektowanie graficzne i ilustracja (komunikacja wizualna) BA (Hons)
(University of East London)
- 6% 7% £13920 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie graficzne (komunikacja wizualna i ilustracja) BA (Hons)
(University of West London)
- 0% 5% £16250 114 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ilustracja z fundamentem BA (Hons)
(University of Westminster)
- 15% 5% £15400 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projekt wizualny BA (Hons)
(Istituto Marangoni)
- - 12% £19300 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja wizualna: Ilustracja MA
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Projekt wizualny (kanapka) BA (Hons)
(Istituto Marangoni)
- - - £19300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja wizualna (poziom 6) BA (Hons)
(University of Gloucestershire)
- - - £15450 - Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ilustracja BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja wizualna: Projektowanie graficzne MA
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Projektowanie graficzne i ilustracja (komunikacja wizualna) (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Komunikacja wizualna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
35 Komunikacja wizualna Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • B.Sc Visual Communication - SCOPE, JOB OPPORTUNITIES & SALARY
  1/2
 • My visual communication portfolio!
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Komunikacja wizualna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Komunikacja wizualna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Komunikacja wizualna

 • Media internetowe i cyfrowe
 • Technologia powielania projektów
 • projektowanie komunikacyjne
 • Interakcja i projektowanie interaktywne
 • Doświadczenie użytkownika
 • Projektowanie ruchu
 • 3D Digital Design

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Komunikacja wizualna

 • zdolności wizualne
 • umiejętności artystyczne
 • Umiejętności zawodowe
 • techniki perswazji
 • umiejętności pisania
 • umiejętności prezentowania informacji wizualnej
 • Wizualizacja informacji
 • modelowanie i projektowanie informacji
 • zarządzanie informacją wizualną
 • przywództwo

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Komunikacja wizualna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Komunikacja wizualna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Komunikacja wizualna w Anglia Ruskin University

30% Zawody podstawowe
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Zawody związane z projektowaniem
10% Zawody administracyjne
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści od mediów
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Komunikacja wizualna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.