Komunikacja wizualna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Visual communication)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of East London 77% 5% 5% £13080 92 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 58% 6% 3% £14400 138 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 92% 6% 15% £13250 130 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 58% 6% 3% £14400 138 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Istituto Marangoni 60% - 14% £17900 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 60% - 14% £1805 85 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ravensbourne University London - - - £16500 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £1805 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
38 Komunikacja wizualna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • What is the difference between graphic design and visual communications?
  1/2
 • B.Sc Visual Communication - SCOPE, JOB OPPORTUNITIES & SALARY
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Komunikacja wizualna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Komunikacja wizualna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Komunikacja wizualna

 • Media internetowe i cyfrowe
 • Technologia powielania projektów
 • projektowanie komunikacyjne
 • Interakcja i projektowanie interaktywne
 • Doświadczenie użytkownika
 • Projektowanie ruchu
 • 3D Digital Design

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Komunikacja wizualna

 • zdolności wizualne
 • umiejętności artystyczne
 • Umiejętności zawodowe
 • techniki perswazji
 • umiejętności pisania
 • umiejętności prezentowania informacji wizualnej
 • Wizualizacja informacji
 • modelowanie i projektowanie informacji
 • zarządzanie informacją wizualną
 • przywództwo

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Komunikacja wizualna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Komunikacja wizualna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Komunikacja wizualna w Brunel University

23% Zawody związane z projektowaniem
20% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
20% Specjaliści inżynierii
9% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
4% Zawody wykwalifikowane
4% Zawody podstawowe
3% Zawody związane ze sprzedażą
2% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
1% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Komunikacja wizualna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Projektowanie graficzne (Komunikacja wizualna & Ilustracja) - BA (Hons) na University of West London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 92 na 100 punktów wśród 13 respondentów.