Ultradźwięki Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Ultrasound)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Ultrasonografia serca MSc
(Middlesex University)
- - - £99 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ultrasonografia serca PgDip
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ultrasonografia serca PgCert
(Middlesex University)
- - - £84 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego PgCert PgCert
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
9 Ultradźwięki Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • DAY IN THE LIFE: Registered Ultrasound Technologist | Answering YOUR questions
  1/3
 • Having trouble choosing between NURSING and ULTRASOUND? *Watch this!*
  2/3
 • A Day In The Life Of Ultrasound Clinicals
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Ultradźwięki

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Ultradźwięki, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ultradźwięki

 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • wrażliwość i wyrozumiałość
 • Zdolność do pracy na własną rękę
 • Znajomość medycyny i opieki zdrowotnej
 • Umiejętność przyjmowania krytyki i pracy pod presją czasu.
 • doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej
 • umiejętność koncentracji
 • Zdolność do dobrej współpracy z innymi

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Ultradźwięki wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Ultradźwięki (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Ultradźwięki w City University London

85% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody podstawowe
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Ultradźwięki. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.