Fizjoterapia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Physiotherapy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Fizjoterapia BSc (Hons)
(University of East London)
90% 0% 5% £14160 133 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fizjoterapia BSc (Hons)
(Brunel University)
84% 10% 13% £21470 £23615 141 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fizjoterapia BSc (Hons)
(King's College London)
60% 0% 0% - 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fizjoterapia (rejestracja wstępna) MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
59 Fizjoterapia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • What is a Career in Physiotherapy like? How to Apply and Qualify as a Physiotherapist!
  1/2
 • Physiotherapy Career Pathway – the future of physiotherapy
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Fizjoterapia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Fizjoterapia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Fizjoterapia

 • pediatria
 • położnictwo
 • Sporty
 • Neurologia
 • ortopedia
 • Geriatria
 • Postoperacyjny Sercowo- naczyniowy

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Fizjoterapia

 • Zrozumienie rodzajów ćwiczeń i ruchu wykorzystywanych do poprawy mobilności i funkcjonowania
 • Wiedza na temat bezpiecznego wykonywania terapii manualnej
 • Umiejętność wykorzystania metod elektrofizycznych i innych metod fizykalnych w kompleksowej opiece nad pacjentem.
 • Efektywne zarządzanie czasem i obciążeniem pracą
 • Praca zespołowa
 • Podejmowanie decyzji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej
 • Umiejętność prowadzenia badań i pisania raportów
 • Zdolność do analizowania wyników badań i odzwierciedlania ich w praktyce

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Fizjoterapia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Fizjoterapia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Fizjoterapia w Northumbria University

90% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Fizjoterapia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.