Farmakologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Pharmacology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of West London 85% 0% 3% £13250 129 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 90% 20% 20% £3894 69 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of East London 66% 15% 5% £13740 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 85% 5% 5% £14400 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 85% 0% 3% £13250 129 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 83% 0% 5% £28500 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 66% 15% 5% £13740 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 85% 0% 3% £13250 129 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St George's, University of London 93% 3% 3% £19250 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 85% 5% 5% £14400 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 85% 0% 3% £13250 129 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 62% 0% 0% - 108 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 71% - 0% £14000 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 100% - 0% £13740 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 90% 5% 5% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 100% - 0% £13740 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 69% 5% 15% - 82 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 96% 0% 5% - 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 92% 10% 5% - 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 69% 5% 15% - 82 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 85% - 5% - 115 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £13200 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £13750 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £1805 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Greenwich - - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London - - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
202 Farmakologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Pharmacist vs Pharmacologist (Pharmacy and Pharmacology)
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Farmakologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Farmakologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Farmakologia

 • badania nad uzależnieniami nauki o układzie sercowo- naczyniowym nauki o układzie mięśniowo- szkieletowym
 • neuronauki
 • nauki o reanimacji
 • toksykologia
 • zdrowie kobiet

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Farmakologia

 • Zrozumienie zasad działania leków
 • znajomość chemii
 • Komunikacja ustna i pisemna
 • Zdolność do projektowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania złożonych danych
 • Krytyczne zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobre umiejętności organizacyjne
 • Zdolność do pracy bez nadzoru
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność zarządzania czasem
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Farmakologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Farmakologia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Farmakologia w Kingston University

20% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Inni specjaliści w dziedzinie zdrowia
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści ds. jakości i regulacji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Farmakologia.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Nauki farmaceutyczne (z rokiem założycielskim) - BSc (Hons) na University of East London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 10 respondentów.