Patologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Pathology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
London Metropolitan University - - - £13750 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
16 Patologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • What's Your Job - Pathologist
    1/1

Specjalizacje w ramach Patologia

  • Medycyna transfuzjologiczna
  • informatyka kliniczna
  • Kyptopatologia
  • Dermatopatologia
  • Hematopatologia
  • Neuropatologia