Neuronauka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Neuroscience)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Neuronauka BSc (Hons)
(University College London)
59% 0% 0% £32100 192 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka BSc (Hons)
(Middlesex University)
71% 15% 5% £15100 106 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka Msci (Hons)
(University College London)
92% 0% 5% £32100 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia z neuronauką BSc (Hons)
(Middlesex University)
70% 15% 10% £15100 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
73% 6% 0% - 158 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka i psychologia z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(King's College London)
67% 6% 0% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka i psychologia z rokiem praktyki zawodowej BSc (Hons)
(King's College London)
67% 6% 5% - 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka BSc (Hons)
(King's College London)
59% 5% 3% - 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
69% 5% 5% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka i psychologia BSc (Hons)
(King's College London)
67% 6% 0% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka poznawcza i neuropsychologia MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Neurobiologia kliniczna MSc (PG)
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka z rokiem założycielskim BSc
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia z neuronauką z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia edukacyjna MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka i medycyna translacyjna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia poznawcza i kliniczna MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
112 Neuronauka Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Neuroscience vs Neuropsychology: What is What?!
  1/2
 • What can you do with a neuroscience degree?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Neuronauka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Neuronauka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Neuronauka

 • Umiejętności pisemne i werbalne
 • badania
 • umiejętność analizy i interpretacji danych
 • rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie czasem i personelem
 • Umiejętności prezentacyjne
 • umiejętność posługiwania się danymi
 • wiedza statystyczna
 • umiejętności zarządzania projektami
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • Zdolność do rozpoznawania wzorców w koncepcjach, ideach i układach matematycznych

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Neuronauka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Neuronauka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Neuronauka w Anglia Ruskin University

15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody związane ze sportem i fitnessem
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści do spraw finansów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Neuronauka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.