Neuronauka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Neuroscience)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Neuronauka BSc (Hons)
(University College London)
59% 0% 5% £28500 183 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuroscience BSc (Hons)
(Middlesex University)
71% 5% 0% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia poznawcza i kliniczna BSc (Hons)
(University of Westminster)
73% 0% 3% £14400 101 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia z rokiem spędzonym za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
73% 5% 3% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka i psychologia z rokiem za granicą BSc (Hons)
(King's College London)
67% 4% 3% - 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia i psychologia z rokiem stażu zawodowego BSc (Hons)
(King's College London)
67% 4% 3% - 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuroscience BSc (Hons)
(King's College London)
59% 10% 3% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuroscience BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
73% 5% 3% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka i psychologia BSc (Hons)
(King's College London)
67% 4% 3% - 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia z neuronauką poznawczą BSc (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
44% 5% 5% - 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia kliniczna, społeczna i poznawcza MSc
(City University London)
44% 5% 5% £17320 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka poznawcza i neuropsychologia MA
(Birkbeck, University of London)
44% 5% 5% £16380 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia kliniczna MSc (PG)
(Middlesex University)
44% 5% 5% £14000 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neurobiologia poznawcza i kliniczna MSc
(Brunel University)
44% 5% 5% £19855 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sport Stosowany Neurobiologia edukacyjna MSc
(Birkbeck, University of London)
44% 5% 5% £8745 121 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Neuronauka obliczeniowa i poznawcza MSc (PG)
(Goldsmiths, University of London)
44% 5% 5% - 121 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Neurobiologia poznawcza i kliniczna MSc
(Goldsmiths, University of London)
44% 5% 5% - 121 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Neuronauka i medycyna translacyjna MSc
(Queen Mary University of London)
44% 5% 5% - 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
124 Neuronauka Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Neuroscience vs Neuropsychology: What is What?!
  1/2
 • What can you do with a neuroscience degree?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Neuronauka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Neuronauka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Neuronauka

 • Umiejętności pisemne i werbalne
 • badania
 • umiejętność analizy i interpretacji danych
 • rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie czasem i personelem
 • Umiejętności prezentacyjne
 • umiejętność posługiwania się danymi
 • wiedza statystyczna
 • umiejętności zarządzania projektami
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • Zdolność do rozpoznawania wzorców w koncepcjach, ideach i układach matematycznych

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Neuronauka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Neuronauka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Neuronauka w King's College London

15% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści od mediów
0% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Neuronauka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Neurobiologia poznawcza i kliniczna - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 73 na 100 punktów wśród 35 respondentów.