Położnictwo Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Midwifery)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Położnictwo (długie) BSc (Hons)
(Middlesex University)
52% 1% 1% £14000 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo z rejestracją zawodową (skrócony program dla zarejestrowanych pielęgniarek dla dorosłych) BSc (Hons)
(Middlesex University)
100% 0% 0% £11500 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka położnicza BSc (Hons)
(London South Bank University)
43% 10% 3% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo z rejestracją jako położna BSc (Hons)
(King's College London)
43% 0% 8% - 149 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BMid (Hons) Położnictwo z Registered Midwife BMid (Hons)
(Kingston University)
44% 1% 6% - 154 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo dla zarejestrowanych pielęgniarek (BMid) BMid (Hons)
(Kingston University)
44% 1% 6% - 154 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo BSc (Hons)
(University of Greenwich)
85% 5% 2% - 113 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo BMid (Hons)
(University of West London)
78% 0% 8% - 138 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wzmocnienie opieki położniczej MSc
(City University London)
78% 0% 8% £17690 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia położnicze MSc
(Middlesex University)
78% 0% 8% £93 138 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Położnictwo BSc (Hons)
(City University London)
- - - £26530 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo dla zarejestrowanych pielęgniarek (MMid) MMid
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
MMid Położnictwo z Registered Midwife dla absolwentów MMid
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo (Registered Midwife) MMid
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
6 Kursy Położnictwo online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
95 Położnictwo Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • The culture war between doctors and midwives, explained
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Położnictwo

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Położnictwo, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Położnictwo

 • wyrozumiałość i opiekuńczość
 • Umiejętności interpersonalne
 • Siła emocjonalna i psychiczna
 • umiejętność obserwacji
 • Inicjatywa
 • cierpliwość
 • gotowość do przyjęcia odpowiedzialności
 • Zdolność do radzenia sobie z niepokojącymi sytuacjami
 • dojrzałość

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Położnictwo wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Położnictwo (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Położnictwo w City University London

100% Specjaliści ds. pielęgniarstwa

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Położnictwo. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Położnictwo z rejestracją zawodową (skrócony program dla zarejestrowanych pielęgniarek dla dorosłych) - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 15 respondentów.