Położnictwo Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Midwifery)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Położnictwo (długie) BSc (Hons)
(Middlesex University)
52% 0% 2% £15100 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo z rejestracją zawodową (skrócony program dla zarejestrowanych pielęgniarek dorosłych) BSc (Hons)
(Middlesex University)
100% 5% 10% £11500 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo z rejestracją jako położna BSc (Hons)
(King's College London)
43% 0% 10% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo z zarejestrowaną położną BMid (Hons)
(Kingston University)
44% 0% 0% - 171 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia położnicze MSc
(Middlesex University)
- - - £93 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Położnictwo BSc (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £17000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo dla zarejestrowanych pielęgniarek (MMid) MMid
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo (praktyka zawodowa) (doładowanie) BMid (Hons)
(Middlesex University)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Położnictwo średnie z dyplomem położnej dla absolwentów MMid
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Położnictwo (Registered Midwife) MMid
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowana praktyka kliniczna (położnictwo) PgDip
(Middlesex University)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Położnictwo dla zarejestrowanych pielęgniarek (BMid) BMid (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowana praktyka kliniczna (położnictwo) MSc (PG)
(Middlesex University)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Położnictwo online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
69 Położnictwo Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Midwifery - A Career That Begins With Care
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Położnictwo

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Położnictwo, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Położnictwo

 • wyrozumiałość i opiekuńczość
 • Umiejętności interpersonalne
 • Siła emocjonalna i psychiczna
 • umiejętność obserwacji
 • Inicjatywa
 • cierpliwość
 • gotowość do przyjęcia odpowiedzialności
 • Zdolność do radzenia sobie z niepokojącymi sytuacjami
 • dojrzałość

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Położnictwo wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Położnictwo (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Położnictwo w Bournemouth University

95% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści ds. pielęgniarstwa

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Położnictwo. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.