Inżynieria materiałowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Materials engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Imperial College of Science 76% 5% 0% £35100 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 68% 5% 10% - 126 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 68% 5% 10% - 126 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 68% 5% 10% - 126 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
37 Inżynieria materiałowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Chemical Engineering versus Materials Engineering
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria materiałowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria materiałowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Inżynieria materiałowa

 • Modelowanie biomateriałów
 • Modelowanie polimerów
 • Modelowanie materiałów optycznych
 • Modelowanie materiałów

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria materiałowa

 • gruntowna wiedza naukowa i techniczna
 • umiejętności analityczne
 • Pewność siebie
 • zdolności przywódcze
 • skuteczne umiejętności organizacyjne
 • Komunikacja i umiejętności interpersonalne
 • świadomość handlowa
 • dbałość o szczegóły
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria materiałowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria materiałowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria materiałowa w Imperial College of Science

40% Specjaliści inżynierii
15% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Zawody związane z usługami ochronnymi

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Inżynieria materiałowa

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Inżynieria materiałowa.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Inżynieria materiałowa wyniosła £28226 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £28557 3 lata po ukończeniu studiów i £339105 lat po ukończeniu studiów.

Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa na Imperial College of Science otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 76 na 100 punktów wśród 33 respondentów.