Sztuki wyzwolone Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Liberal arts)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Sztuki wyzwolone BA (Hons)
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone z rokiem w przemyśle BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone z rokiem podstawowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - 10% - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
43 Sztuki wyzwolone Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Liberal Arts VS. STEM
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Sztuki wyzwolone

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Sztuki wyzwolone, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Sztuki wyzwolone

 • Historia
 • Literatura
 • pisarstwo
 • filozofia
 • socjologia
 • psychologia
 • Sztuki kreatywne
 • Matematyka
 • nauka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Sztuki wyzwolone

 • umiejętność pisania
 • Umiejętność posługiwania się językiem obcym znajomość języków obcych i wiedza międzykulturowa
 • umiejętność liczenia
 • umiejętność wyszukiwania informacji
 • myślenie analityczne
 • Myślenie kreatywne
 • Skuteczne radzenie sobie z niejednoznacznością
 • Uczenie się i syntetyzowanie nowych pomysłów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Sztuki wyzwolone wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Sztuki wyzwolone (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Sztuki wyzwolone w Royal Holloway, University of London

20% Specjaliści do spraw finansów
20% Zawody administracyjne
20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Sztuki wyzwolone. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.