Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Learning disabilities nursing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Pielęgniarstwo dla osób z trudnościami w uczeniu się BSc (Hons)
(Kingston University)
77% 0% 0% - 148 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pielęgniarstwo magisterskie (trudności w uczeniu się) MSc
(University of Greenwich)
- - - £16150 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pielęgniarstwo dla osób z trudnościami w uczeniu się MSc
(Kingston University)
- - - £15900 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pielęgniarstwo dla osób z trudnościami w uczeniu się MSc (PG)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się

  • kreatywność
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • Zdolność do pracy samodzielnej oraz w zespole
  • komunikatywność
  • Elastyczność
  • cierpliwość
  • Zdolność do pracy w stresie
  • Świadomość siebie
  • empatia
  • odporność

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się w Northumbria University

100% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.