Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Learning disabilities nursing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Middlesex University 60% 1% 0% £14000 106 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 52% 3% 1% £13740 107 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 57% 5% 13% £14000 109 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 91% 0% 10% £15500 130 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of West London 91% 0% 0% - 142 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London South Bank University 100% 0% 5% - 123 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 97% 0% 1% - 142 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 0% 10% - 142 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 0% 10% - 142 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 31% - - £13740 73 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 70% - 10% - 79 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 70% - 10% £15900 79 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 70% - 10% £84 79 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London South Bank University 70% - 10% - 79 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 70% - 10% - 79 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się

  • kreatywność
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • Zdolność do pracy samodzielnej oraz w zespole
  • komunikatywność
  • Elastyczność
  • cierpliwość
  • Zdolność do pracy w stresie
  • Świadomość siebie
  • empatia
  • odporność

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się w University of West London

90% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Pielęgniarstwo dla osób z zaburzeniami uczenia się.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Pielęgniarstwo dla osób z trudnościami w uczeniu się (stopień rozszerzony) - BSc (Hons) na London South Bank University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 7 respondentów.