Polityka międzynarodowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (International politics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 88 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 70% 10% 5% £14900 85 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £16380 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London 70% 10% 5% £21750 £23800 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £8190 85 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £25224 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 70% 10% 5% £8120 85 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SOAS, University of London 70% 10% 5% £20930 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 78% 5% 10% £16560 117 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 81% 10% 30% £15860 95 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 77% 5% 20% £16560 127 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 82% 10% 10% £15860 93 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 62% 8% 0% £14000 98 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £14560 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 87% 5% 10% £14560 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 87% 5% 10% £14560 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 85% 0% 5% £13750 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 85% 0% 5% £84 95 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University 85% 0% 5% £13750 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £16380 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £16380 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 70% 10% 5% - 85 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 91% 15% 5% £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 90% 15% 5% £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
79 Polityka międzynarodowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka międzynarodowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka międzynarodowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka międzynarodowa

  • Przemówienia publiczne
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów i kontaktów zawodowych
  • Badania
  • Umiejętność pisania
  • Krytyczne myślenie
  • Umiejętności komunikacyjne
  • praca zespołowa
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Samodzielność

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka międzynarodowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka międzynarodowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka międzynarodowa w Brunel University

15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Zawody podstawowe
10% Zawody administracyjne
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści od mediów
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody związane z obsługą klienta

Rozkład ocen

Studenci Polityka międzynarodowa w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Polityka międzynarodowa

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Polityka międzynarodowa.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Polityka międzynarodowa wyniosła £24168 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £23490 3 lata po ukończeniu studiów i £282425 lat po ukończeniu studiów.

Językoznawstwo i/albo Polityka Globalna z Rokiem Założycielskim na Birkbeck, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 91 na 100 punktów wśród 10 respondentów.