Polityka międzynarodowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (International politics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 88 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 70% 10% 5% £14900 85 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £16380 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London 70% 10% 5% £21750 £23800 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £8190 85 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £25224 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 70% 10% 5% £8120 85 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SOAS, University of London 70% 10% 5% £20930 85 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 78% 5% 10% £16560 117 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 81% 10% 30% £15860 95 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 77% 5% 20% £16560 127 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 82% 10% 10% £15860 93 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 62% 8% 0% £14000 98 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £14560 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 87% 5% 10% £14560 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 87% 5% 10% £14560 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 85% 0% 5% £13750 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 85% 0% 5% £84 95 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University 85% 0% 5% £13750 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £16380 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £16380 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 70% 10% 5% - 85 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 91% 15% 5% £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 90% 15% 5% £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
0 Polityka międzynarodowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
Tematy pokrewne:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka międzynarodowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka międzynarodowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka międzynarodowa

  • Przemówienia publiczne
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów i kontaktów zawodowych
  • Badania
  • Umiejętność pisania
  • Krytyczne myślenie
  • Umiejętności komunikacyjne
  • praca zespołowa
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Samodzielność

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka międzynarodowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka międzynarodowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka międzynarodowa w Brunel University

15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Zawody podstawowe
10% Zawody administracyjne
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści od mediów
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody związane z obsługą klienta

Rozkład ocen

Studenci Polityka międzynarodowa w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Polityka międzynarodowa

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Polityka międzynarodowa.

Najczęściej zadawane pytania

Językoznawstwo i/albo Polityka Globalna z Rokiem Założycielskim na Birkbeck, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 91 na 100 punktów wśród 10 respondentów.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Polityka międzynarodowa wyniosła £24168 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £23490 3 lata po ukończeniu studiów i £282425 lat po ukończeniu studiów.