Polityka międzynarodowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (International politics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
City University London 84% 5% 2% £16560 123 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 90% 0% 20% £14560 91 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 69% 5% 10% £15860 103 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 82% 5% 0% £16560 114 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 77% 0% 20% £15860 101 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 80% 0% 0% £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £84 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £13750 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - £8120 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £16380 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £13750 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £16380 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London - - - £20930 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £16380 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London - - - £21750 £23800 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University - - - £14900 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - £25224 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
79 Polityka międzynarodowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka międzynarodowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka międzynarodowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka międzynarodowa

  • Przemówienia publiczne
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów i kontaktów zawodowych
  • Badania
  • Umiejętność pisania
  • Krytyczne myślenie
  • Umiejętności komunikacyjne
  • praca zespołowa
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Samodzielność

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka międzynarodowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka międzynarodowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka międzynarodowa w Brunel University

20% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Zawody podstawowe
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Polityka międzynarodowa.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Polityka globalna i stosunki międzynarodowe - BA (Hons) na Birkbeck, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 90 na 100 punktów wśród 16 respondentów.