Projektowanie interaktywne i elektroniczne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Interactive and electronic design)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Efekty wizualne i grafika ruchoma z umieszczeniem BSc (Hons)
(Brunel University)
- 1% 5% £21470 £23615 124 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Efekty wizualne i grafika ruchowa BSc (Hons)
(Brunel University)
- 1% 10% £21470 £23615 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuka projektowania interakcji BA (Hons)
(University of the Arts London)
- - 0% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie interakcji człowiek-komputer MSc
(City University London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
 • What is a Career in Interactive Media?
  1/2
 • Nancy's Story - Electronics Design & NPD Project Manager
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Projektowanie interaktywne i elektroniczne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Projektowanie interaktywne i elektroniczne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Projektowanie interaktywne i elektroniczne

 • badania
 • Umiejętności komunikacji wizualnej
 • empatia
 • kreatywne i krytyczne myślenie
 • Wiedza z zakresu kodowania
 • Umiejętności tworzenia oprogramowania i prototypowania
 • Umiejętności analityczne
 • Otwartość i otwartość

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Projektowanie interaktywne i elektroniczne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Projektowanie interaktywne i elektroniczne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Projektowanie interaktywne i elektroniczne w Brunel University

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
10% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawody administracyjne
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
0% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Projektowanie interaktywne i elektroniczne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.