Geofizyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Geophysics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Geofizyka BSc (Hons)
(University College London)
79% 0% 2% £31200 161 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geofizyka z rokiem spędzonym za granicą Msci (Hons)
(Imperial College of Science)
91% 10% 0% £35100 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geofizyka Msci (Hons)
(Imperial College of Science)
91% 10% 0% £35100 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
28 Geofizyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Master's Programme in Geology and Geophysics | University of Helsinki
  1/2
 • Study Master Geophysics@KIT
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Geofizyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Geofizyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Geofizyka

 • zdalne wykrywanie
 • sejsmologia
 • badania atmosfery
 • oceanografia
 • sedymentologia
 • fizyka minerałów
 • fizyka kosmosu
 • Badania głębokiej skorupy ziemskiej
 • badania płaszcza
 • geochemia
 • hydrogeologia

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Geofizyka

 • umiejętności informatyczne
 • zdolność do przetwarzania danych i tworzenia trójwymiarowych modeli cech geofizycznych
 • umiejętności numeryczne
 • umiejętności zarządzania projektami
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Elastyczność i zdolność do adaptacji
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • Zdolność do pracy pod presją czasu
 • Zarządzanie czasem
 • Zaangażowanie w ciągłe uczenie się
 • Praca zespołowa
 • Umiejętność wyrażania swoich pomysłów i wniosków

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Geofizyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Geofizyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Geofizyka w Imperial College of Science

45% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
15% Specjaliści do spraw finansów
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Geofizyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Geofizyka - Msci (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 91 na 100 punktów wśród 35 respondentów.