Projektowanie i wykonywanie mebli Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Furniture design and making)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kingston University 94% 10% 0% £9250 197 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Istituto Marangoni 60% - 14% £17900 85 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Arts London 56% - 10% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 56% - 10% £13750 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3625 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Istituto Marangoni - - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Product Design: How to Get Started || Furniture Edition
  1/2
 • Cecilie Manz designs minimal furniture to create "relaxed moments"
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Projektowanie i wykonywanie mebli

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Projektowanie i wykonywanie mebli, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Projektowanie i wykonywanie mebli

 • zdolności twórcze i praktyczne
 • umiejętności rysunkowe
 • wysoka świadomość wizualna
 • zręczność manualna
 • dobra koordynacja ręka- oko
 • znajomość projektowania wspomaganego komputerowo
 • Znajomość procesów i technik przemysłowych
 • umiejętności komunikacyjne
 • Ukierunkowanie handlowe
 • Samodzielna motywacja
 • elastyczność
 • Zdolność do pracy w określonych terminach
 • Umiejętność współpracy
 • umiejętność zarządzania

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Projektowanie i wykonywanie mebli wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Projektowanie i wykonywanie mebli (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Projektowanie i wykonywanie mebli w Brunel University

23% Zawody związane z projektowaniem
20% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
20% Specjaliści inżynierii
9% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
4% Zawody wykwalifikowane
4% Zawody podstawowe
3% Zawody związane ze sprzedażą
2% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
1% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Projektowanie i wykonywanie mebli.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Projektowanie produktu i mebli - BA (Hons) na Kingston University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 94 na 100 punktów wśród 15 respondentów.