Psychologia sądowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Forensic psychology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kingston University 86% 0% 10% £9250 117 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 68% 5% 11% £14500 125 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of East London 70% 5% 5% £13320 117 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 70% 5% 5% £13320 117 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 88% 0% 8% £13250 105 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 47% 5% 10% £13320 120 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 68% 5% 11% £14500 125 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 87% 6% 10% £3894 94 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
City University London 75% 0% 5% £18220 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 86% 0% 11% £9250 113 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 86% 0% 11% - 113 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 86% 0% 10% - 117 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 86% 0% 10% - 117 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 86% 0% 11% - 113 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 30% 5% 15% - 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £84 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kingston University - - - £15400 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich - - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
5 Kursy Psychologia sądowa online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
111 Psychologia sądowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • CRIMINOLOGY VS FORENSIC PSYCHOLOGY: WHATS THE DIFFERENCE?
  1/3
 • Top-Ranked Forensic Psychology Degree | University of North Dakota
  2/3
 • My Journey to Becoming a Psychologist (Clinical & Forensic)
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Psychologia sądowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Psychologia sądowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Psychologia sądowa

 • Silne umiejętności komunikacyjne
 • zdolność do zachowania obiektywizmu
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • dbałość o szczegóły
 • współczucie
 • zdolności badawcze
 • dobra znajomość systemu prawnego

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Psychologia sądowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Psychologia sądowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Psychologia sądowa w University of East London

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody administracyjne
20% Zawody sekretarskie i pokrewne
20% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Psychologia sądowa.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Psychologia sądowa z dochodzeniem - BSc (Hons) na University of West London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 88 na 100 punktów wśród 85 respondentów.