Psychologia sądowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Forensic psychology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kryminologia i psychologia kryminalna BSc (Hons)
(University of Greenwich)
68% 10% 4% £16150 £17000 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia sądowa BSc (Hons)
(University of East London)
70% 10% 10% £14160 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i psychologia BA (Hons)
(University of East London)
47% 4% 15% £14160 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i psychologia kryminalna (rozszerzony) BSc (Hons)
(University of Greenwich)
82% 6% 5% £16150 £17000 85 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia sądowa BSc
(Kingston University)
91% 0% 5% - 128 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia sądowa, w tym rok podstawowy BSc (Hons)
(Kingston University)
86% 0% 10% - 57 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i psychologia sądowa, w tym podstawy BSc (Hons)
(Kingston University)
86% 0% 0% - 91 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i psychologia sądowa (4 lata w pełnym wymiarze godzin, w tym rok przekładkowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
86% 0% 10% - 119 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i psychologia sądowa BSc (Hons)
(Kingston University)
82% 0% 10% - 137 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia sądowa (4 lata w pełnym wymiarze godzin, w tym rok przekładkowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
86% 0% 15% - 111 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia sądowa (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia z psychologią sądową MSc
(Middlesex University)
- - - £99 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kryminologia z psychologią sądową MA
(Kingston University)
- - - £8690 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychologia sądowa MSc
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kryminologia i psychologia BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kryminologia i psychologia kryminalna MSc
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychologia kryminalistyczna MSc
(Kingston University)
- - - £16200 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia sądowa i zdrowie psychiczne MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
86 Psychologia sądowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • CRIMINOLOGY VS FORENSIC PSYCHOLOGY: WHATS THE DIFFERENCE?
  1/3
 • Top-Ranked Forensic Psychology Degree | University of North Dakota
  2/3
 • My Journey to Becoming a Psychologist (Clinical & Forensic)
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Psychologia sądowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Psychologia sądowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Psychologia sądowa

 • Silne umiejętności komunikacyjne
 • zdolność do zachowania obiektywizmu
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • dbałość o szczegóły
 • współczucie
 • zdolności badawcze
 • dobra znajomość systemu prawnego

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Psychologia sądowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Psychologia sądowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Psychologia sądowa w Bournemouth University

15% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
15% Specjaliści do spraw finansów
15% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody administracyjne
5% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawody wykwalifikowane
0% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Psychologia sądowa. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.