Ekonomia finansowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Financial economics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Statystyka, ekonomia i finanse BSc (Hons)
(University College London)
86% 5% 0% £35000 208 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa BSc (Hons)
(City University London)
50% 15% 0% £20860 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa, w tym rok podstawowy BSc (Hons)
(Kingston University)
77% 3% 15% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i finanse z rokiem za granicą i zintegrowanym rokiem założycielskim (rozpoczęcie we wrześniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa i bankowość BSc (Hons)
(Coventry University)
92% 7% 5% - 105 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i finanse BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 5% 10% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i finanse z rocznym pobytem za granicą BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa BSc (Hons)
(Kingston University)
77% 3% 10% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa (4 lata w pełnym wymiarze godzin, w tym rok kanapkowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
77% 3% 10% - 98 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i finanse ze zintegrowanym rokiem założycielskim (rozpoczęcie we wrześniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i finanse z rokiem w przemyśle i zintegrowanym rokiem założycielskim (rozpoczęcie we wrześniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 3% 7% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i finanse z rokiem w przemyśle BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 3% 5% - 163 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i Finanse z Zintegrowanym Rokiem Założycielskim (start w styczniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
70% 8% 4% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa BSc (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia finansowa MSc
(City University London)
- - - £9763 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia i finanse PhD
(Brunel University)
- - - £14400 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i Finanse BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia i Finanse z Rokiem w Przemyśle i Zintegrowanym Rokiem Założycielskim (start w styczniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia finansowa z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia i Finanse z Rokiem Zagranicznym i Zintegrowanym Rokiem Założycielskim (start w styczniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i finanse nieruchomości MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia finansowa BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
127 Ekonomia finansowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Student talk: our MiM in Financial Economics | EDHEC Business School
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Ekonomia finansowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Ekonomia finansowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Ekonomia finansowa

 • rachunkowość i kontrola
 • Finanse i kontrola przedsiębiorstwa
 • ekonomia, zachowania i polityka
 • Biznes międzynarodowy
 • Międzynarodowa ekonomia i rozwój
 • międzynarodowa ekonomia polityczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ekonomia finansowa

 • umiejętności analitycznego i ilościowego rozumowania
 • Zrozumienie osobistych i korporacyjnych strategii inwestycyjnych
 • logiczne i krytyczne myślenie
 • Zdolność do upraszczania złożonych zagadnień
 • analiza danych
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie czasem
 • świadomość handlowa i kulturowa
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętności interpersonalne
 • Komunikacja

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Ekonomia finansowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Ekonomia finansowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Ekonomia finansowa w Bournemouth University

35% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
25% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody administracyjne
5% Zawody podstawowe

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Ekonomia finansowa. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.