Polityka gospodarcza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Economic policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Międzynarodowa ekonomia polityczna BSc (Hons)
(City University London)
- 0% 6% £20860 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i ekonomia polityczna BA (Hons)
(King's College London)
- 0% 0% - 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia polityczna BA/BSc (Hons)
(King's College London)
- 5% 6% - 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalna ekonomia polityczna MA
(City University London)
- - - £10150 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Globalna ekonomia polityczna MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia polityczna późnego rozwoju MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia polityczna Europy MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalna ekonomia polityczna MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki polityczne (nauki polityczne i ekonomia polityczna) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka gospodarcza i analiza MSc
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
28 Polityka gospodarcza Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka gospodarcza

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka gospodarcza, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Polityka gospodarcza

 • polityka fiskalna
 • polityka monetarna
 • polityka po stronie podaży

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka gospodarcza

 • zdolność logicznego i krytycznego myślenia
 • zdolność do upraszczania złożonych zagadnień i wydobywania istotnych informacji
 • analiza danych
 • komunikację pisemną i ustną
 • rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie czasem
 • świadomość handlowa i kulturowa
 • praca zespołowa
 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętności badawcze
 • umiejętności prezentacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka gospodarcza wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka gospodarcza (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka gospodarcza w Brunel University

29% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
23% Zawody podstawowe
11% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
7% Zawody związane ze sportem i fitnessem
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
4% Specjaliści od mediów
4% Zawody sekretarskie i pokrewne
4% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
2% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Polityka gospodarcza. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.