Polityka gospodarcza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Economic policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Międzynarodowa ekonomia polityczna BSc (Hons)
(City University London)
67% 3% 3% £16010 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i ekonomia polityczna BA (Hons)
(King's College London)
78% 5% 3% - 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia polityczna BA/BSc (Hons)
(King's College London)
77% 10% 5% - 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka żywnościowa MSc
(City University London)
77% 10% 5% £6763 171 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Globalna ekonomia polityczna MA
(City University London)
77% 10% 5% £16240 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalna ekonomia polityczna MSc
(Birkbeck, University of London)
77% 10% 5% £16380 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia polityczna późnego rozwoju MSc
(The London School of Economics and Political Science)
77% 10% 5% £23520 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka gospodarcza MA
(Kingston University)
77% 10% 5% £13300 171 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes, Ekonomia Polityczna i Społeczeństwo MSc
(Birkbeck, University of London)
77% 10% 5% £9600 171 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia polityczna Europy MSc
(The London School of Economics and Political Science)
77% 10% 5% £23520 171 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia polityczna rozwoju MSc
(SOAS, University of London)
77% 10% 5% £21750 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo i Ekonomia Polityczna MSc
(Birkbeck, University of London)
77% 10% 5% £9045 171 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki polityczne i ekonomia polityczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
77% 10% 5% £23520 171 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Globalna ekonomia polityczna z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
77% 10% 5% £14560 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalna ekonomia polityczna MA
(Goldsmiths, University of London)
77% 10% 5% - 171 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Polityka i analiza ekonomiczna MSc
(University of Westminster)
77% 10% 5% - 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
32 Polityka gospodarcza Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka gospodarcza

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka gospodarcza, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Polityka gospodarcza

 • polityka fiskalna
 • polityka monetarna
 • polityka po stronie podaży

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka gospodarcza

 • zdolność logicznego i krytycznego myślenia
 • zdolność do upraszczania złożonych zagadnień i wydobywania istotnych informacji
 • analiza danych
 • komunikację pisemną i ustną
 • rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie czasem
 • świadomość handlowa i kulturowa
 • praca zespołowa
 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętności badawcze
 • umiejętności prezentacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka gospodarcza wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka gospodarcza (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka gospodarcza w Brunel University

25% Zawody administracyjne
20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody związane ze sprzedażą
15% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
0% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
0% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
0% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
0% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Polityka gospodarcza. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Historia i ekonomia polityczna - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 78 na 100 punktów wśród 225 respondentów.