Ekonometria Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Econometrics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Ekonometria i ekonomia matematyczna BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
82% 1% 1% £26592 200 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonometria PgCert
(Birkbeck, University of London)
- - - £8000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonometria i ekonomia matematyczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
30 Ekonometria Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Master | Econometrics | University of Amsterdam
  1/2
 • Josh Angrist: What’s the Difference Between Econometrics and Statistics?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Ekonometria

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Ekonometria, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ekonometria

 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolność do krytycznej oceny
 • zdolność do prognozowania
 • zdolność do oceny różnych wariantów polityki gospodarczej i podejmowania decyzji
 • umiejętności komunikacyjne
 • praca zespołowa
 • Zdolność do pracy niezależnej
 • zarządzanie czasem
 • Badania

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Ekonometria wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Ekonometria (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Ekonometria w Bournemouth University

35% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
25% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody administracyjne
5% Zawody podstawowe

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Ekonometria. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.