Ekonometria Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Econometrics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kingston University - - - £13300 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £6610 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - £30960 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 73% 0% 30% - 110 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 73% 0% 30% - 110 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
34 Ekonometria Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Master | Econometrics | University of Amsterdam
  1/2
 • Josh Angrist: What’s the Difference Between Econometrics and Statistics?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Ekonometria

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Ekonometria, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ekonometria

 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolność do krytycznej oceny
 • zdolność do prognozowania
 • zdolność do oceny różnych wariantów polityki gospodarczej i podejmowania decyzji
 • umiejętności komunikacyjne
 • praca zespołowa
 • Zdolność do pracy niezależnej
 • zarządzanie czasem
 • Badania

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Ekonometria wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Ekonometria (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Ekonometria w Brunel University

15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
15% Zawody administracyjne
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Architekci, dyplomowani technicy architektury, planiści

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Ekonometria.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Ekonomia z ekonometrią - BSc (Hons) na Goldsmiths, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 73 na 100 punktów wśród 74 respondentów.