Informatyka śledcza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Computer forensics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza BSc (Hons)
(Middlesex University)
69% 5% 30% £15100 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
67% 5% 15% - 62 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza BSc (Hons)
(Kingston University)
73% 5% 10% - 108 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cyberbezpieczeństwo i kryminalistyka cyfrowa (z rokiem przekładkowym) BSc (Hons)
(Kingston University)
67% 5% 5% - 135 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminalistyka cyfrowa i cyberbezpieczeństwo (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza (doładowanie) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kryminalistyka cyfrowa i cyberbezpieczeństwo BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kryminalistyka cyfrowa MSc (PG)
(Middlesex University)
- - - £15300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka śledcza i cyberbezpieczeństwo MSc
(University of Greenwich)
- - - £18150 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
32 Informatyka śledcza Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • What Is It Like to Work In Cybersecurity Forensics?
  1/3
 • All Things Entry Level Digital Forensics and Incident Response Engineer DFIR
  2/3
 • WORKING IT: Digital Forensics Detective
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Informatyka śledcza

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Informatyka śledcza, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Informatyka śledcza

 • doświadomość dysku
 • kryminalistycznych badań sieci
 • badania kryminalistyczne dotyczące sieci
 • informatyka kryminalistyczna baz danych
 • informatyka śledcza dotycząca złośliwego oprogramowania
 • Email Forensics
 • informatyka śledcza dotycząca pamięci

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Informatyka śledcza

 • Znajomość technologii i komputerowych systemów operacyjnych
 • zrozumienie kwestii etycznych dotyczących danych
 • Zdolność do uczenia się nowych rzeczy
 • Znajomość zagadnień prawnych związanych z danymi
 • Analityczne myślenie
 • Myślenie krytyczne
 • Umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność rozwiązywania problemów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Informatyka śledcza wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Informatyka śledcza (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Informatyka śledcza w Bath Spa University

40% Specjaliści w dziedzinie nauczania
30% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści inżynierii
5% Profesjonaliści w dziedzinie terapii

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Informatyka śledcza. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.