Neurobiologia poznawcza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Cognitive neuroscience)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Psychologia z neuronauką poznawczą BSc (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
- 5% 0% - 123 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Neuronauka poznawcza i neuropsychologia MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Obliczeniowa neuronauka poznawcza MSc (PG)
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
29 Neurobiologia poznawcza Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • THE CNS JOURNAL - Proceedings of the Master's Programme Cognitive Neuroscience, Radboud University
  1/3
 • Cognitive Neuroscience with Professor Tim Hodgson | University of Lincoln
  2/3
 • Cognitive Neuroscience Master's Program
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Neurobiologia poznawcza

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Neurobiologia poznawcza, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Neurobiologia poznawcza

 • Silne myślenie krytyczne
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętności rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego
 • zdolność do rozpoznawania wzorców w koncepcjach, ideach i układach matematycznych
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Neurobiologia poznawcza wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Neurobiologia poznawcza (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Neurobiologia poznawcza w Birkbeck, University of London

20% Zawody związane z usługami ochronnymi
20% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
20% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
15% Zawody podstawowe
15% Zawody wykwalifikowane
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody podstawowe
10% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści do spraw finansów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Neurobiologia poznawcza. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.