Klasyczne studia greckie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Classical Greek studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Grecki i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 10% £26200 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Łacina z greką (z nauką za granicą) BA (Hons)
(University College London)
- - - £24000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Greka z łaciną (z nauką za granicą) BA (Hons)
(University College London)
- - - £24000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Łacina (z greką) BA (Hons)
(University College London)
- - - £24000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język grecki z łaciną BA (Hons)
(University College London)
- - - £24000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
57 Klasyczne studia greckie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Klasyczne studia greckie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Klasyczne studia greckie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Klasyczne studia greckie

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Klasyczne studia greckie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Klasyczne studia greckie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Klasyczne studia greckie w King's College London

30% Zawody administracyjne
20% Zawody związane ze sprzedażą
20% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści ds. jakości i regulacji
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Klasyczne studia greckie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.