Astrofizyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Astrophysics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University College London 77% 0% 0% £31200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 63% 5% 10% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 144 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 64% 10% 8% - 144 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
92 Astrofizyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Be An Astrophysicist | Get My Job
  1/2
 • What you should know about astrophysics careers | Careers | Ordinary Involvement
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Astrofizyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Astrofizyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Astrofizyka

 • Badania Słońca
 • badania gwiazd
 • badania planetarne
 • fizyka optyczna
 • Atmosfery
 • Pola i cząsteczki
 • Kosmologia

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Astrofizyka

 • umiejętności analityczne
 • umiejętność raportowania
 • wiedza matematyczna
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • praktyczna znajomość narzędzi i sprzętu astrofizycznego
 • Umiejętności badawcze i krytycznego myślenia

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Astrofizyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Astrofizyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Astrofizyka w University College London

30% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści ds. ochrony przyrody i środowiska
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Astrofizyka.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Astrofizyka - Msci (Hons) na University College London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 77 na 100 punktów wśród 15 respondentów.